Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 10. 05
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Rumunsko

Vzorce dočasné emigrace - zkušenosti a vývoj na individuální a komunitní úrovni v Rumunsku

Tento článek zkoumá vzorce dočasné emigrace z Rumunska po roce 2000. Podává komplexní analýzu napříč sociální strukturou obyvatelstva. Podle autora jsou migrační vzorce komunit nejlépe strukturované, ale závislé na kontextu. Odlišná funkce regionálního kontextu tvoří vztah mezi komunitními profily a migračními vlastnostmi: emigrační vzorce jsou vázány na kontext (např. venkovští obyvatelé Moldavy upřednostňují pracovní emigraci, ale v oblasti Transylvánie je očekávána spíše u městského obyvatelstva; faktor kvality života hraje odlišnou roli při emigraci za prací či z jiných důvodů, atd.).

Navržená typologie komunit z pohledu migrace umožňuje zachytit základní vzorce komunitní selektivity dočasné emigrace (oproti selektivitě individuální). Jsou zřetelné jisté znaky existence odlišných způsobů (e)migrace: emigrace komunit se zdá být lépe strukturována než regionalní emigrace; Moldávie (v Rumunsku) je jeden z mála regionů Rumunska s dobře strukturovanou kulturou migrace; Transylvánie je upřednostňované místo pro nepracovní migraci a jižní regiony jsou místem nízké dočasné emigrace. Uvedená analýza poskytuje podklady pro politická jednání. Využitá data pocházejí ze sčítání lidu a průzkumů, která se v komplexní analýze vzájemně doplňují. Tento příspěvek byl přednesen na Workshopu o migraci ve střední a východní Evropě, 25.-27. srpna 2005, Praha. Další jeho články přístupné na anglické verzi migrationonline.cz: Sandu, D. (2000), Circulatory Migration as Life Strategy, in Sociologie Româneasc/Romanian Sociology, 2/2000 Sandu, D. (2002), Emerging transnational migration from Romanian villages, initially presented under the Romanian version entitled Migraţia transnaţională a romanilor din perspectiva unui recensamant comunitar ("Transnational migration of Romanian from the point of view of a community census"), in Sociologie Romanească/Romanian Sociology, 3-4/2000
Dumitru Sandu je profesorem sociologie na Bukurešťské univerzitě.
25. 10. 05
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Rumunsko
...nahoru ▲