Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 6. 08
Zdroj: migraceonline.cz

Britská diskuse o imigraci: proč není možná?

V dubnu 2008 byla ve Velké Británii publikována dlouho očekávaná zpráva o vlivu imigrace na britskou ekonomiku. Podle zprávy měla masová imigrace posledních let jen mizivý přínos. Tento závěr mnohé překvapil a ty, kteří brojí proti imigraci, také potěšil. Tento komentář přibližuje širší kontext migrační reality a rétoriky v Británii, ve kterém tato zpráva vznikala, a reakce politiků a společnosti na tuto zprávu a na širší otázku přistěhovalectví.

Celý text v angličtině je zde.

Ian Cook
Ian Cook ukončil bakalářský program filozofie a politické vědy na Univerzitě v Liverpoolu v roce 2005. Poté se zapojil do činnosti MKC Praha, zaměřoval se na kombinaci uměleckého a sociálně-vědního přístupu k migraci a urbánním studiím. Magisterský titul ze sociologie a sociální antropologie získal na Central European University v Budapešti. V současné době se v doktorském studiu na téže katedře věnuje časovým a prostorovým aspektům urbanizace v Mangalore v Indii. Příležitostně pracuje jako autor a editor různých publikací. Může být kontaktován na ianmickcook(AT)gmail.com.
20. 6. 08
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲