Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 6. 16
Zdroj: migraceonline.cz

Anti-imigrační postoje a ubývání demokracie v Evropě

Anti-imigrační postoje a ubývání demokracie v Evropě

Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung Praha Vás v rámci cyklu Lidové školy migrace 2016 srdečně zvou na přednášku Anti-imigrační postoje a ubývání demokracie v Evropě.
On-line stream z akce můžete sledovat zde

Hosté:

  • Ondřej Lánský / sociolog

    Liberální vymezení politické sféry a stejně tak liberalismus ve významu konkrétní politické ideologie čelí v poslední době empirickým problémům vycházejícím patrně z vlastního působení těchto fenoménů. Široké vrstvy lidí přestávají věřit politickému řádu a hledají alternativy. Jedním slovem lze stav společnosti popsat jako krizi. Politická sféra – a to včetně elit – jakoby nereagovala na potřeby pracujících a neprivilegovaných vrstev. Vyžaduje liberalismus ve smyslu vymezení politiky nějakou zásadní revizi? Pokud je liberální vymezení problematické, jaké alternativy se nabízejí?

  • Ondřej Slačálek / politolog

    Jsme v souvislosti s nástupem islamofobní vlny a nových populismů svědky konce demokracie? Nebo xenofobní hnutí obsahují silný demokratický prvek a upozorňují nás také na to, že demokracie může mít i svou démonickou stránku? Vrací islamofobní hnutí do hry debatu o některých důležitých nerovnostech? Stane se Martin Konvička klasikem postkoloniálních studií a můžeme se od Petra Hampla učit třídní analýze?

  • Sára Drahokoupil Vidímová  / studentka politologie zabývající se novými populismy

    Je populismus sprosté slovo nebo je naopak integrální součástí demokratického zřízení? Je populismus reakcí na krizi demokracie? Napříč Evropou se nedebatuje pouze o pravicovém populismu, ale také o tom levicovém. Ten by měl být otevřený, inkluzivistický a nediskriminační. Je tomu tak? Znamená populismus naplnění demokracie? Na příkladu současné Francie, vznikajících sociálních hnutí a odborovém odporu si ukážeme mobilizační potenciál nejen těchto iniciativ.

Následnou debatu moderuje Fatima Rahimi.

Vstup zdarma
Fb událost naleznete zde.  

LSM_pozvanka_A4_Anti-imigrace.jpg

20. 6. 16
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲