Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 11. 12
Téma: Integrace

Aktuální sociálně-ekonomická situace a problémy Vietnamců v Chomutově: Zpráva z výzkumu 2011/2012 v Ústeckém kraji

Nezisková organizace OS Klub Hanoi zveřejnila zprávu z výzkumu mapující životní strategie vietnamské minority v okrese Chomutov. Výzkum realizovaný Šárkou Martínkovou, Evou Pechovou a Jiřím Kocourkem vznikl na základě již dvou realizovaných sond v Praze a v Chebu.
Cílem zprávy je nahlédnutí do způsobu života vietnamských obyvatel Chomutova a do škály strategií řešení různých jejich problémů, s nimiž se jako imigranti setkávají. V centru zájmu výzkumu bylo zjistit, jaká je v této lokalitě situace a potenciál sociálně-ekonomické problematiky, zda se nějakým způsobem liší situace Vietnamců v Chomutově od situace v Praze a Chebu.

Zpráva by měla sloužit pracovníkům neziskového sektoru i státní správy k nastavení sociálních služeb v regionu, k pochopení jednání této skupiny obyvatel a poodhalení jejích možných sociálních problémů, které nejsou na první pohled patrné.

Výzkumná zpráva vznikla v rámci projektu Better Information for Better Migration – Informační servis pro vietnamské migranty v České republice podpořeného Nadací Open Society Fund Praha a realizovaném zčásti v Praze a zčásti v Ústeckém kraji.

Celý text zprávy je dostupný zde

21. 11. 12
...nahoru ▲