Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Jaké cesty vedou do Česka? Česká vízová politika a praxe v Mongolsku, Vietnamu a na Ukrajině mezi lety 2007 a 2010

Česká republika prošla mezi lety 2007 a 2010 výraznými změnami v oblasti migrace, které se zásadně projevily ve vízové praxi a posléze i politice. Zatímco v roce 2007 a 2008 (v době ekonomické konjunktury spojené s vysokou poptávkou po zahraničních zaměstnancích) byly české zastupitelské úřady v hlavních zdrojových zemích pro migraci do České republiky přetíženy nápory žadatelů o víza, během roku 2009 bylo v kontextu ekonomické krize zcela pozastaveno vydávání dlouhodobých víz za účelem zaměstnání a podnikání. Nabírání žádostí o víza je do současnosti (léto 20011) omezené neveřejnými kvótami, které v řadě zemí téměř neumožňují podat žádost o dlouhodobé vízum.

Publikace "Jaké cesty vedou do Česka?" sleduje tento vývoj a jeho dopady na příkladech třech zemí, ze kterých v letech 2007 a 2008 přicházelo do Česka nejvíce pracovních migrantů - Mongolska, Vietnamu a Ukrajiny.

Publikace vznikla v rámci projektu "Visawatch" za podpory CEE Trust.

Lucie Trlifajová
Lucie Trlifajová vystudovala etnologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ve své diplomové práci se věnovala ukrajinské migraci v ČR. Během studií strávila rok ve Francii na Université de Toulouse. V současnosti koordinuje v Multikulturním centru Praha projekt Visawatch.

 

Marie Jelínková

PhDr. Marie Jelínková Ph.D., pracuje jako výzkumná pracovnice v Centru pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd v Praze a přednáší na katedře Veřejné a sociální politiky na téže fakultě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na témata migrace a integrace osob s migrační zkušeností, podrobně se věnovala situaci osob bez oprávnění k pobytu, přístupu migrantů ke zdravotní péči či oblasti pracovního vykořisťování. Disertační práci obhájila na téma mongolské migrace do ČR. Studovala na FSV UK a na University of Queensland. V minulosti pracovala rovněž jako editorka portálu migraceonline.cz.

 

Petra Mikušová
Mgr. Petra Mikušová vystudovala historii a etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala půlroční studijní pobyt na Freie Universität Berlin. V rámci studia se zaměřovala na problematiku etnických menšin, migraci a antropologii města.
26. 7. 11
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲