Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 5. 04
Zdroj: migraceonline.cz

Aktuální problémy vietnamského etnika v ČR - 1.část

Studie se pokouší hledat ve spleti každodenních starostí českých Vietnamců některé jejich adaptační kolize a drobná vítězství na cestě za stále otevřenou integrací. Kromě prvoplánovaného zjišťování specifik tohoto etnika v českém prostředí chce studie načrtnout společnou lidskou existenci vyznačující se v první řadě „relativností“.

Text zpracovává terénní šetření a analyzuje adaptaci na vzorku vybraných vietnamských rodin v určených českých lokalitách. Základní metodou byly spontánní a řízené rozhovory. Osou byl rozhovor o životním příběhu, doplněný o další témata (zaměstnání, rodina, vzdělávání a interakce s majoritou), dále se jednalo o návratná pozorování a psychologický inventář k výzkumu formování postojů. Autoři vycházejí z premise, že příběhy českých Vietnamců by měly navzdory subjektivnosti poskytnout dostatečnou pramennou základnu k pochopení jejich života v českém prostředí.

Součástí studie jsou také demografické údaje (pohlaví, věk, délka pobytu v ČR, vzdělání, vykonávaná profese a místo původu).

První kapitola se věnuje přehledné charakteristice migračních vln z Vietnamu na území České republiky. Druhá kapitola se zaobírá adaptací vybraných jednotlivců a rodin.Třetí kapitola sleduje adaptaci pomocí skupinového soužití.

17. 5. 04
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲