Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries

V roce 2004 proběhl ve čtyřech středoevropských státech - České republice, Německu, Polsku a Rakousku - kvantitativní a kvalitativní výzkum zaměřený na integraci mládeže a koordinovaný organizací IOM. Studie o České republice přináší základní informace o počtech a situaci dvou skupin migrantů: dětí, jejichž rodiče přisli ze zemí bývalého Sovětského svazu (Běloruska, Moldávie, Ruska a Ukrajiny) a z Asie (Číny a Vietnamu). Kvantitativní výzkum nezjistil příliš velké rozdíly ve školních výsledcích mezi dětmi těchto dvou skupin cizinců a také ve srovnání s českými dětmi. Podle autorů je možné usuzovat, že poté, co děti imigrantů dokončí studia, budou v podobné anebo i lepší pozici na českém pracovním trhu. Přestože celková situace dvou uvedených skupin cizinců nebyla shledána za příliš odlišnou, bylo upozorněno na faktor jiných migračních a ekonomických vzorců. Kvalitativní výzkum se soustředil na otázku integrace na základních školách a především na situaci vietnamských dětí. Bylo upozorněno na problém jazykové integrace, komunikace s rodiči a nedostatečnou připravenost krajů.

Dušan Drbohlav

 

Jan Černík

 

Dagmar Dzurová
22. 3. 05
...nahoru ▲