Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Proběhl druhý ročník minikonference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání

Proběhl druhý ročník minikonference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání

V úterý 28. listopadu proběhla v Adalbertinu v Hradci Králové 2. Minikonference „Globální témata v českých školách?“, kterou pořádalo Multikulturní centrum Praha za finanční podpory České rozvojové agentury v rámci týdne globálního rozvojového vzdělávání. Konference se účastnilo na třicet pedagogických pracovníků a zástupců neziskových organizací převážně z Královéhradeckého kraje.

V panelové diskuzi "Výzvy současnosti ve výuce - jak o nich učit" hovořila Renata Nehybová (zástupkyně ředitelky Královéhradeckého inspektorátu České školní inspekce) o zkušenostech ze škol v Královéhradeckém kraji se začleňováním globálních témat do výuky.

Jiří Kulich (ředitel Střediska ekologické výchovy Sever) společně s Lenkou Pánkovou (ARPOK, o. p. s.) uvedli principy projektové výuky – jejími nejdůležitějšími rysy jsou: smysluplnost a praktičnost tématu, možnost žáků a studentů spolurozhodovat a být brán vážně, spolupráce s ostatními, atraktivita a pestrost, ocenění (například při prezentaci výsledků) a podpora dalších členů týmu. Také zaznělo, jaké jsou výhody a možnosti spolupráce škol s neziskovými organizacemi a řečníci upozornili i na existenci internetových stránek globalnirozvojovevzdelavani.cz jakožto rozcestníku a zdroji inspirace pro pedagogy, kteří se chtějí globálními tématy ve svých školách a třídách zabývat.

Z diskuze, kterou moderovala Petra Skalická (Člověk v tísni o. p. s.) vyplynula nutnost spolupráce a vzájemné ocenění nejen mezi organizacemi, ale i mezi samotnými pedagogy.

V rámci dílen představily Marie Pražáková (ředitelka Mateřská škola Kamarád Hradec Králové) s Kristýnou Hejzlarovou (ADRA, o. p. s.) projekt Světová škola, a to formou sdílení zkušeností z naplňování stanovených cílů a ukázkou výstupů projektu. Blanka Kissová hovořila o práci se stereotypy ve výuce celospolečenských témat a sdílela zkušenosti z projektu Stereotýpek v nás. V neposlední řadě Jana Landsingerová uvedla možnost spolupráce škol s Centrem Dialog.

Po dobu konference byly k dispozici informační a vzdělávací materiály, které  vydaly organizace Multikulturní centrum Praha, Středisko ekologické výchovy Sever, ARPOK, o. p. s., ADRA o. p. s., Pontopolis z. s., NaZemi, Ekumenická akademie a Česká školní inspekce. Jménem Multikulturního centra děkuji všem přítomným za účast a hlavně za zájem o začleňování globálních témat do výuky.

Fotogalerie:

 

Autorka: Anna Hubáčková, projektová koordinátorka, Multikulturní centrum Praha

11. 12. 17
...nahoru ▲