Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 9. 12
Zdroj: migraceonline.cz

Vývoj antidiskriminačního práva v Evropě – Srovnání 27 členských států EU, Chorvatska, Makedonie (FYROM) a Turecka. Česká republika 2011 – Národní zpráva o opatřeních k boji proti diskriminaci

V roce 2000 nastal v rámci EU zásadní zlom ve vývoji antidiskriminační legislativy přijetím dvou dokumentů: Směrnice o rasové rovnosti (2000/43) a Směrnice o rovnosti v zaměstnání (2000/78). Evropská síť právních expertů v oblasti nediskriminace vydává každý rok aktualizovanou zprávu o implementaci těchto norem v členských státech EU a analyzuje situaci v zemích s kandidátským statusem (Chorvatsko, FYROM, Turecko).

Zprávy o boji proti diskriminaci v jednotlivých zemích píší nezávislí experti ze všech členských států EU (koordinuje Evropská síť právních expertů v oblasti nediskriminace - European Network of Legal Experts in the Non-discrimination Field). Celkem 30 zpráv pokrývá národní právo jednotlivých zemí, formu donucovacích mechanismů a přijímání dalších opatření. Zprávy jsou zpracovány k 1. lednu 2011, a vycházejí tedy z dat aktuálních v roce 2010.

Zpráva o České republice je dostupná ZDE.

Komparativní zpráva je dostupná ZDE

Zprávy tvoří součást studie o opatřeních k boji proti diskriminaci v členských státech EU. Garantem studie je Program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu - PROGRESS (2007-2013).

13. 9. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲