Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
14. 9. 17
Zdroj: migraceonline.cz

Vyjádření k obsahu semináře „Nenávistné projevy na Internetu“ konaném 30.srpna 2017 ve Skautském Institutu

Vyjádření k obsahu semináře „Nenávistné projevy na Internetu“ konaném 30.srpna 2017 ve Skautském Institutu

Jednodenní workshop „Nenávistné projevy na Internetu“ je jedním ze seminářů, které poskytujeme pedagogickým pracovníkům v rámci našeho projektu „Prevence stereotypů v globálním rozvojovém vzdělávání“. 

Nenávistné projevy se stávají běžnou součástí komunikace na Internetu a sociálních sítích především mezi mladými lidmi. S tímto fenoménem se tedy setkávají i pedagogičtí pracovníci, kteří nevědí, jak na tyto projevy nenávisti reagovat a uvítají metodickou podporu.

Na semináři jsou pedagogové seznámeni s metodikou mezinárodního projektu BRICkS, jsou jim představeny způsoby argumentace, metody výuky či konkrétní aktivity do hodin formou zážitkové pedagogiky.  

Jedním z klíčových pojmů, o kterém se na semináři diskutuje, je právě svoboda slova. Na základě vědeckých výzkumů, českých a evropských právních norem a již proběhlých soudních rozhodnutí, jsme schopni vymezit jasnou hranici, kde již nejde o svobodu slova, ale o „nenávistné projevy“. Za ně považujeme takové, které naplňují skutkovou podstatu trestných činů „Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob“ a „Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod“ k nimž může docházet v internetovém prostředí, stejně jako mimo něj. Tyto zákony přitom platí stejně pro každého, bez rozdílu náboženského vyznání, rasy či etnické příslušnosti.

Právě s tímto rozlišením byli účastníci semináře 30.8.2017 seznámeni a byla představena aktuální relevantní legislativa a jako řešení byl kladen důraz především na prevenci, ne represi a postih. Varovali jsme také před nevhodnými až nebezpečnými přístupy (zvláště pro mladé lidi), jako je třeba trolling. Rozbíjeli jsme možné negativní předsudky o lidech, kteří nenávist na internetu šíří. Vše na základě akademických analýz a dat.

Pan Cimbál ve svém článku deklaruje, že na akci přišel již s předem jasným očekáváním, jak ostatně uvedl na svém blogu. „Společným nepřítelem jsou pak rasismus, islamofobie, “slušný Čech” a jeho nesprávné názory. Hlavně ty, projevované na sociálních sítích. Protože ty můžeme z tepla domova, zpoza monitoru, monitorovat. Označovat. Nálepkovat. Nahlašovat a udávat. A jak správně na to, to vám vysvětlí lektoři na tomto semináři.[1]“ Panu Cimbálovi byl dán v diskuzích prostor, pouze byl upozorněn, ve chvílích kdy porušil předem stanovená pravidla férové diskuze, případně zabíhal do podrobností o tématech, které obsahem semináře nebyly. Na semináři se nacházeli lidé z celé šíře názorového spektra, kteří ale, na rozdíl od pana Cimbála, byli schopni racionálně a slušně s ostatními interagovat a ostatní neurážet.

S výjimkou pana Cimbála, vyjádřili v závěrečné evaluaci všichni účastníci spokojenost s průběhem semináře, kdy oceňovali především odbornost lektorů, kvalitu poskytnutých informací a interaktivitu. Tato zpětná vazba od pedagogů nás utvrdila v přesvědčení, že v tomto typu vzdělávacích aktivit chceme pokračovat a dále je rozvíjet, protože se setkáváme s opravdu velkým zájmem.

Za organizátory semináře:

 

Mgr. Zuzana Schreiberová

ředitelka Multikulturního centra Praha z.s.

V Praze dne 14.9.2017 


 

Příklady nenávistných projevů na Internetu:

„Paní Moniko, vy radši držte zobák. Sama vypadáte, že by vám menší návštěva sprcha, nejlépe těch osvětimských, neuškodila. Ten chlap měl do těch dětí střílet rovnou, jenom by to prospělo. Každé z těch dětí bude mít 30 dalších dětí a ty budeme platit my a ještě nám budou rozkazovat. Menší genocida čas od času opravdu neuškodí.“

„Tahle rasa nemá PRÁVO žit nikde... nejsou to ani lidé... proto si myslíme že je třeba VYHLADIT je.“

„Jsou to jen zasraní psi co by se zde přemnožili. Topme je a střílejme :)“

„Přibít na kříže všechny bez výjimek! Tahle havěť jedině vyhladit úplně. Jejich spratkové nečistý nejdpi převychovat. Oni nejsou lidi, ale rakovina!“

„A pak ho vzít po hlavě a zakopat. Popravím ho na zahradě kolik ta mrdka stojí?“

 
14. 9. 17
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲