Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
5. 1. 05
Zdroj: migraceonline.cz

Vnitřně vysídlené osoby ve státech OBSE

Problematika vnitřně vysídlených osob (IDPs) je fenomén, kterému se dostává zvýšené pozornosti až od počátku devadesátých let. V současnosti se odhaduje, že je na světě 20 miliónů takových osob a jen v členských státech OBSE se tato problematika týká 13 zemí.
Otázkou právního postavení vnitřně vysídlených se dlouhodobě zabýval Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR). Na základě provedené analýzy stávajících textů mezinárodního práva vznikla studie, která se stala podkladem pro vypracování Základních principů zacházení s vnitřně vysídlenými osobami, které v roce 1998 zaštítila Komise OSN pro lidská práva. S jakými obtížemi se vnitřně vysídlené osoby setkávají i přes existenci těchto principů ukazuje autorka článku Hana Kabeleová na modelové situaci v bývalé Jugoslávii v post-konfliktním období.

Hana Kabeleová
5. 1. 05
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲