Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 3. 03

Usnesení Rady ze dne 25. září 1995 o sdílení břemene v souvislosti s přijetím a dočasným pobytem vysídlených osob (95/C 262/01)

V Usnesení se konstatuje, že členské státy jsou vázány zásadou, že reakce na krizový stav by měla být pokud možno stejná. Rada proto souhlasí, aby břemeno spojené s přijetém vysídlených osob a jejich dočasným pobytem bylo posuzováno na základě jistých kritérií. Především má být započítáván podíl, kterým členský stát přispívá k předcházení a řešení dané krize (například poskytováním vojenské pomoci, opatřeními humanitárního charakteru), které stát provádí o své vůli. Při výpočtu sdílení břemene by také měly být brány v úvahu všechny hospodářské, sociální a politické faktory, které mohou ovlivnit schopnost členského státu přijmout větší počet vysídlených osob za uspokojivých podmínek. Anglický název: Council Resolution of 25 September 1995 on burden-sharing with regard to the admission and residence of displaced persons on a temporary basis (95/C 262/01)

26. 3. 03
...nahoru ▲