Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
10. 10. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Video: Kdo se bojí regularizace?

Seminář o situaci neregistrovaných migrantů v Česku a Evropě pořádal Friedrich Ebert Stiftung, zastoupení v ČR, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a Sociologický ústav Akademie věd, v.v.i, v spolupráci s Multikulturním centrem Praha 16. Dubna 2013.

Panelisté představili teoretickou i praktickou diskusi, včetně představení různých případů regularizací ze zahraničí. Dále se věnovali především otázce regularizace imigrantů žijících v České republice bez tzv. oprávnění k pobytu v souvislosti s přípravou nového zákona o pobytu cizinců.

Hosté:

I. panel
  • Sebastien Chauvin, Amsterdamská univerzita, antropolog
  • Lilana Keith, PICUM, Brusel
  • Lesia Kostina, Nasz Wybór, Varšava,  pracovnice v domácnosti
II. panel
  • Pavla Hradečná, Sdružení pro integraci a migraci, právnička
  • Andrea Baršová, Odbor lidských práv a ochrany menšin, Úřad vlády ČR, ředitelka
  • Dušan Drbohlav, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, sociální geograf
  • Phanuel Osweto, Církev československá husitská, farář; projekt Afrika Africe

Jednotlivé panely moderovala Yana Leontiyeva ze Sociologického ústavu ČR a Marek Čaněk z Multikulturního centra Praha.

Kompletní video v češtině a angličtině:

Program je dostupný zde.

Rozšířený příspěvek Sebastiena Chauvina byl publikován na MigraceOnline.cz v článku Prací za legalitou pobytu: Zaměstnání a regularizace migrantů v Evropě.

Text příspěvku Phanuel Osweto - čtyři základní argumenty ve prospěch programů regularizace - je dostupný zde (v angličtině).

Více o tématu regularizace ve specializované sekci MigraceOnline.cz

Debata byla zrealizovaná v spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR.

10. 10. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲