Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Zpráva PICUM: Právní strategie pro zajištění práv neregulérních migrantů

Evropská platforma pro mezinárodní spolupráci v oblasti nelegální migrace (PICUM) představila na začátku roku 2013 legislativního průvodce pro advokacii práv neregulérních migrantů. Smyslem publikace je usnadnit právním zástupcům orientaci v dokumentech národních a evropských institucí k nelegální migraci a napomoci účinnému vymáhání základních práv migrantů bez dokumentů.

Příručka Právní strategie pro zajištění práv neregulérních migrantů je výsledkem aktivity stejnojmenného workshopu PICUM, který se uskutečnil v červnu roku 2012. Na její přípravě se spolupodíleli zástupci klíčových kontrolních orgánů, právní experti, poskytovatelé poradenských služeb a představitelé platformy.

Kromě vnitrostátních legislativ se k neregulérním migrantům vztahují i právní předpisy a politiky klíčových mezinárodních institucí – Evropské unie, Organizace spojených národů a Rady Evropy. Aby mohla být práva těchto imigrantů úspěšně prosazována, zdůrazňuje Zpráva potřebu využití veškerých dostupných legislativních nástrojů, které národní i mezinárodní instituce poskytují. Snahou je zamezit zneužívání či vykořisťování migrantů v neregulérním postavení prostřednictvím zajištění jejich přístupu ke spravedlnosti.

Přístupu ke spravedlnosti je základním lidským právem, jehož požívání by nemělo být podmíněno legalitou statusu pobytu či zaměstnání migranta. Jak upozorňuje zvláštní zpravodaj OSN pro otázky lidských práv migrantů, François Crépeau, je nutné omezit sdílení některých informací o migrantech mezi poskytovateli veřejných služeb a imigračními orgány, a to do té míry, aby tyto veřejné služby (policie, poskytovatelé zdravotní péče, inspektoři práce či učitelé atp.) mohly plnit své úkoly nezatíženy otázkami legality statusu jejich uživatele.

17. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲