Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
5. 11. 12
Zdroj: migraceonline.cz

Upozornění na nečinnost správního orgánu: pobočky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR nedodržují lhůty u žádostí o povolení k pobytu

Právní skupina Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR zveřejňuje Podklad pro Výbor pro práva cizinců při Radě vlády pro lidská práva, 22. října 2012

Při rozhodování o povolení k pobytu cizinců na území ČR dochází ze strany Odboru azylové  a migrační  politiky Ministerstva vnitra ČR (dále jen OAMP) k masovému nedodržování zákonných lhůt, a to především na území hlavního města Prahy. Členské organizace Konsorcia zaznamenávají nárůst podnětů a stížností ze strany klientů, přičemž jejich řešení se stalo každodenní součástí jejich práce.Z poznatků z praxe plyne, že se nejedná o jednotlivé případy, proti  kterým by se dalo bránit formou stížnosti či  žaloby  na  nečinnost, ale o dlouhotrvající  problém. Ten vyplývá  z nezvládnutého přechodu kompetencí v oblasti povolování  k pobytu z cizinecké policie na Ministerstvo vnitra, nedostatečného personálního obsazení této agendy, jakož i nízkého finančního ohodnocení a vysoké fluktuace úředníků a úřednic. V důsledku tak není problémem pouze nečinnost, ale i vysoké procento nekvalitních rozhodnutí, se kterými se nevládní organizace setkávají.

Celý text je dostupný na stránkách Konsorcia.

5. 11. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲