Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 6. 17
Zdroj: mkc.cz

Staňte se prestižní Světovou školou!

Staňte se prestižní Světovou školou!

Zajímá se vaše škola o globální problematiku? Začleňujete do výuky žákovské či školní projekty a jiné aktivní vyučovací metody? Věříte, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa? Pak neváhejte a zkuste získat certifikát Světová škola.

Oceněním Světová škola se v současné době pyšní šedesát devět českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola, který je volně ke stažení na našich webových stránkách. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Předešlý text vystihuje kritéria, která jsou potřebná k dosažení prestižního titulu Světová škola, a zároveň je obsahem certifikátu, který škola získává. Koncept Světové školy je v České republice rozvíjen od roku 2006 a to díky stejnojmennému mezinárodnímu projektu.

Co zapojením do sítě Světových škol získáte?

  • Metodickou podporu při zařazování průřezových témat (Výchova k myšlení v evropských a globláních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana) do výuky (metodické materiály).
  • Konzultace při začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do Školního vzdělávacího programu a další možnost účastnit se akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…).
  • Prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

Svůj zájem vyjádřete do 15. září 2017 na anna.hubackova@mkc.cz
Více informací získáte na www.svetovaskola.cz a http://mkc.cz/cz/projekty/svetova-skola.

20. 6. 17
...nahoru ▲