Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Tisková zpráva: Evropská komise zahájila řízení proti ČR kvůli Visapointu

Tisková zpráva: Evropská komise zahájila řízení proti ČR kvůli Visapointu

20. 9. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Důvodem "předžalobního" řízení je systém Visapoint spuštěný Ministerstvem zahraničních věcí, jehož prostřednictvím se cizinci ve vybraných zemích musí nejprve zaregistrovat, aby vůbec mohli požádat o vízum. Systém však dlouhodobě nefunguje, takže ani cizinci, kteří mají na pobyt v ČR nárok (sloučení rodiny nebo studium) nemají šanci žádost podat, což je v rozporu s právem EU.

Evropská komise zahájila „předžalobní“ řízení EU Pilot proti České republice v souvislosti s fungováním systému Visapoint. EU Pilot je řízení, k němuž Evropská komise přistupuje v situaci, kdy shledává, že nejspíš skutečně došlo k porušení unijního práva ze strany členského státu, a snaží se ještě relativně neformálně záležitost objasnit či vyřešit.

Řízení proti České republice zahájila Evropská komise v souvislosti s internetovým systémem Ministerstva zahraničních věcí Visapoint, jehož prostřednictvím se cizinci ve vybraných zemích musí nejprve zaregistrovat, aby poté mohli podat žádost o vízum k pobytu v ČR nad 90 dnů nebo žádost o dlouhodobý/trvalý pobyt.

Už od roku 2011 veřejný ochránce práv opakovaně upozorňoval Ministerstvo zahraničních věcí, že systém Visapoint nefunguje a registraci neumožňuje. Kladením nesplnitelné podmínky je tak cizincům odepřeno právo žádost vůbec podat, tedy i základní právo na spravedlivý proces. Vzhledem k tomu, že jsou tímto způsobem omezováni i cizinci žádající o dlouhodobý či trvalý pobyt za účelem sloučení rodiny nebo za účelem studia, kteří mají na povolení k pobytu právní nárok, jedná se ze strany České republiky o porušování závazků vyplývajících z práva Evropské unie.

Protože k nápravě nevedla osobní jednání ani korespondence s ministerstvem, obrátil se ochránce v loňském roce na Evropskou komisi s žádostí, aby fungování systému Visapoint posoudila. Aktuálně byl ochránce informován, že Evropská komise zahájila řízení EU Pilot a požádala Českou republiky o zaslání stanoviska k možnému porušení unijního práva.

Standardní lhůta pro vyjádření členského státu je 10 týdnů s tím, že Evropská komise očekává oznámení přijetí nápravných kroků nebo argumenty podložené stanovisko, že k porušení práva EU nedošlo. Komise toto vyjádření vyhodnotí, a pokud ho odmítne, zpravidla zahájí skutečné řízení o porušení unijního práva.

O nedostatcích systému Visapoint a žádosti Evropské komisi o jeho prověření informoval ochránce před rokem: 11. září 2012 tiskovou zprávou...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect