Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 9. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Tisková zpráva: Evropská komise zahájila řízení proti ČR kvůli Visapointu

Důvodem "předžalobního" řízení je systém Visapoint spuštěný Ministerstvem zahraničních věcí, jehož prostřednictvím se cizinci ve vybraných zemích musí nejprve zaregistrovat, aby vůbec mohli požádat o vízum. Systém však dlouhodobě nefunguje, takže ani cizinci, kteří mají na pobyt v ČR nárok (sloučení rodiny nebo studium) nemají šanci žádost podat, což je v rozporu s právem EU.

Evropská komise zahájila „předžalobní“ řízení EU Pilot proti České republice v souvislosti s fungováním systému Visapoint. EU Pilot je řízení, k němuž Evropská komise přistupuje v situaci, kdy shledává, že nejspíš skutečně došlo k porušení unijního práva ze strany členského státu, a snaží se ještě relativně neformálně záležitost objasnit či vyřešit.

Řízení proti České republice zahájila Evropská komise v souvislosti s internetovým systémem Ministerstva zahraničních věcí Visapoint, jehož prostřednictvím se cizinci ve vybraných zemích musí nejprve zaregistrovat, aby poté mohli podat žádost o vízum k pobytu v ČR nad 90 dnů nebo žádost o dlouhodobý/trvalý pobyt.

Už od roku 2011 veřejný ochránce práv opakovaně upozorňoval Ministerstvo zahraničních věcí, že systém Visapoint nefunguje a registraci neumožňuje. Kladením nesplnitelné podmínky je tak cizincům odepřeno právo žádost vůbec podat, tedy i základní právo na spravedlivý proces. Vzhledem k tomu, že jsou tímto způsobem omezováni i cizinci žádající o dlouhodobý či trvalý pobyt za účelem sloučení rodiny nebo za účelem studia, kteří mají na povolení k pobytu právní nárok, jedná se ze strany České republiky o porušování závazků vyplývajících z práva Evropské unie.

Protože k nápravě nevedla osobní jednání ani korespondence s ministerstvem, obrátil se ochránce v loňském roce na Evropskou komisi s žádostí, aby fungování systému Visapoint posoudila. Aktuálně byl ochránce informován, že Evropská komise zahájila řízení EU Pilot a požádala Českou republiky o zaslání stanoviska k možnému porušení unijního práva.

Standardní lhůta pro vyjádření členského státu je 10 týdnů s tím, že Evropská komise očekává oznámení přijetí nápravných kroků nebo argumenty podložené stanovisko, že k porušení práva EU nedošlo. Komise toto vyjádření vyhodnotí, a pokud ho odmítne, zpravidla zahájí skutečné řízení o porušení unijního práva.

O nedostatcích systému Visapoint a žádosti Evropské komisi o jeho prověření informoval ochránce před rokem: 11. září 2012 tiskovou zprávou

20. 9. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲