Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Studenti spouštějí unikátní vzdělávací projekt týkající se migrace

Studenti spouštějí unikátní vzdělávací projekt týkající se migrace

Tým Encyklopedie migrace spustil unikátní neziskový vzdělávací projekt, který propojuje studenty českých vysokých škol a odborníky a podrobně zkoumá fenomén migrace. Myšlenka a fungování projektu byly podrobně představeny ve středu 18. ledna u příležitosti Palachova týdne. Právě spuštění Encyklopedie k tomuto datu má symbolický význam. “S Palachem se netroufáme srovnávat, jeho oběť ale inspiruje,” zdůrazňuje hlavní koordinátor projektu Jakub Múčka. “Jan Palach dnes je pro nás především živým symbolem člověka, který cítí odpovědnost za svět kolem sebe a chce mu sám něco dát. Palach je výzvou a závazkem, nedovoluje zavírat oči. Je také nadějí, že věci mohou mít smysl, i když se nedaří a prohrává se,” dodává Múčka.

titulka_encyklopedie_migrace.png

Encyklopedie má podobu přehledné interaktivní mapy, na které bude možné najít informace na nejčastěji kladené otázky o migraci, základní populárně naučná hesla týkající se Blízkého východu a environmentální migrace, vysvětlení důležitých právních a antropologických pojmů, a v neposlední řadě příběhy lidí na útěku. Právě ty jsou vodítkem pro studium náročných podmínek a tragických událostí, před nimiž jsou tito lidé nuceni opustit své domovy. K obsahu každého vyprávění jsou přiřazena hesla o jevech a událostech, které vypravěč ve svém vyprávění explicitně zmiňuje, ale také ta, která z jeho životního příběhu vyplývají a pomáhají ho vysvětlit a zasadit do kontextu.

Výjimečný je také interdisciplinární charakter Encyklopedie: na jejím obsahu se podílejí vysokoškolští pedagogové a studenti působící převážně napříč fakultami Karlovy Univerzity (FF, FHS, FSV, ETF a PF). Encyklopedie funguje jako výkladový interaktivní slovník, kdy na sebe hesla navzájem odkazují a čtenáři tak umožňují pátrat po kořenech jednotlivých fenoménů. Základní hesla pochází z oblasti blízkovýchodních, východoevropských a evropských studí. Ta jsou doplněna hesly převážně z antropologické, právní či politologické sféry.

“Encyklopedie je zamýšlena jako dlouhodobá platforma, skrze kterou jsou aktuální výsledky vědeckého bádání srozumitelnou formou sdělovány široké veřejnosti,” dodává Múčka. V únoru do Encyklopedie přibudou hesla mapující konflikt na Ukrajině a situaci v Bělorusku a Rusku. Postupně bude záběr projektu dále rozšiřován (např.: migrace v minulosti, Češi a migrace, menšiny v České republice nebo vztah křesťanství a islámu.)

Hlavním mediálním partnerem projektu je webová platforma Hlidacipes.org.


Online encyklopedie migrace, z.s.
www.encyklopedie.org

Pro více informací se obraťte na media@encyklopedie.org nebo kontaktujte:
Lucie Berg
Komunikace s médii

Jakub Múčka
Hlavní koordinátor projektu

24. 1. 17
...nahoru ▲