Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 8. 15
Zdroj: migraceonline.cz

Jsme na jedné lodi. Přesvědčte se v Týdnu globálního vzdělávání

Jsme na jedné lodi. Přesvědčte se v Týdnu globálního vzdělávání

Nejsme stejní, ale máme stejné potřeby. Na Srí Lance, v Číně, Sýrii, Somálsku, Česku nebo kdekoliv jinde. Dosyta se najíst, pít čistou vodu, možnost se léčit, když potřebuji. Dopřát sobě i svým dětem vzdělání. Mít práci, která neničí zdraví a uživí mě i mou rodinu. Zazpívat si písničku, která se mi líbí. Nenechat se ponižovat. Žít v bezpečí…

Pro nás samozřejmé věci. Pro mnoho lidí na světě stále ještě nedostižný ideál. Mohu pro ně něco udělat? Chtějí pomoci? Umím se podělit o to, co umím a co mám? Jak začít a proč vůbec? Jsme na jedné lodi. Protože to, co se děje kdekoliv na světě, se týká i nás!

global_29_07_1.jpg

Týden globálního vzděláváníje celoevropská akce pořádaná od roku 1999 North South Centre při Radě Evropy, která je zaměřená na vzdělávací aktivity v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Věnuje se způsobům, jak ve vzdělávání přiblížit problém rovnosti, různosti a spravedlnosti mezi lidmi na lokální i globální úrovni. Hledá možnosti, jak prohloubit respekt a porozumění mezi různými kulturami. Podporuje vzdělávací aktivity, které vedou ke změně zažitých postojů a pomáhají nám cítit zodpovědnost za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu. 

Učí lidi konat s rozmyslem a plným vědomím odpovědnosti za aktivity, které ve prospěch druhých činíme. Do celoevropské akce může zapojit i česká veřejnost v Praze, Brně a Olomouci už podruhé prostřednictvím organizací Varianty – Člověk v tísni, ADRA, ARPOK, Charita ČR, NaZemi, SEVER, MKC Praha, Junák – český skaut, Informační centrum OSN a NIDV. Diskuze, promítání, výstavy a mnoho dalších akcí proběhne od 14. do 22. listopadu 2015.


Multikulturní centrum Praha v rámci Týdne globálního vzdělávání připravuje:

Pro školy:

Má vaše škola zájem zapojit se do aktivit v rámci Týdne globálního rozvojového vzdělávání? 

Nabízíme realizaci workshopů v rámci Týdne globálního rozvojového vzdělávání:

  • připravíme pro Vás 90 minutový workshop pro skupinu žáků na téma GRV ve spojitosti s aktuálním tématem Týdne globálního vzdělávání (téma je možné specifikovat dle preferencí školy)
  • workshop bude realizován lektory MKC Praha
  • workshop proběhne v období do 30. 10. 2015
  • žáci, kteří projdou workshopem MKC Praha budou mít následně za úkol připravit a během týdne globálního vzdělávání zrealizovat workshop pro své mladší spolužáky nebo akci na škole pro spolužáky a rodiče na související téma
  • žáci budou workshop či akci připravovat za podpory učitele a metodické podpory MKC Praha
  • žáci realizují vlastní akci či workshop nejpozději do konce listopadu 2015 (s preferencí termínu 14. - 22. 11 2015)

Zapojení do Týdne globálního vzdělávání je zdarma.

V případě zájmu o zapojení do programu nás, prosím kontaktujte na global.edu@mkc.cz, nejpozději do 2. 10. 2015.

Více informací také na www.la-ngonpo.org.


Pro veřejnost:

Série přednášek v rámci cyklu Lidová škola migrace a Globální knihovna. Více informací na www.mkc.cz a na www.migraceonline.cz. Pořádá Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Erbert-Stiftung Praha. 

  • KDE? Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1
  • KDY?
středa 23. 9. 2015, 18.00
„Berou nám práci? Trh a migrace“ (přednáška/diskuze)
hosté: Marek Čaněk, Ph.D. a Yana Leontiyeva, Ph.D
moderuje: Tomáš Samek, Ph.D. 
zdarma

středa 21. 10. 2015, 18.00
„Dospívání mezi dvěma kulturami“ (přednáška/diskuze)
hosté: Mgr. Andrea Svobodová
moderuje: Tomáš Samek, Ph.D.
zdarma

středa 25. 11. 2015, 18.00
„Hranice společenství“ (přednáška/diskuze)
hosté: Ľubica Kobová, Ph.D.
moderuje: Tomáš Samek, Ph.D. 
zdarma 


25. 8. 15
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲