Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 3. 03

Ruská komunita v České republice

V úvodu práce je vymezený výzkumný vzorek a jsou zde předložené výzkumné úkoly a cíle. Pilotním úkolem výzkumu bylo zmapování klíčových faktorů migrace z Ruska do ČR. V metodologické části jsou bližší údaje o šetření. Zkoumání integrace ruské komunity v Karlových Varech a v Praze spočívalo v dotazníkovém šetření a následných hloubkových rozhovorech. Východiskem pro analýzu je deskripce sociální a ekonomické situace v Rusku v 90. letech a identifikace klíčových faktorů migrace do ČR. Analýza zahrnuje jednotlivé složky integračního procesu ruské komunity v ČR, to jest ekonomické, sociální, právní, kulturní a politické. V rámci analytické části výzkumné zprávy jsou získané poznatky konfrontovány s klasickými teoriemi migrace.

Dušan Drbohlav
30. 3. 03
...nahoru ▲