Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 3. 05
Zdroj: migraceonline.cz

Rasismus – společenský problém dneška?

Sociolog Tomáš Kamín se při příležitosti mezinárodního dne proti rasismu zamýšlí nad problémem rasismu v České republice. Shledává, že aktivity na tomto poli jsou stále nedostatečné. Především vidí v České republice nepřipravenost potýkat se stále rafinovanějšími ideology rasismu. Týká se to podle něho i sociologů: "současná česká sociologie ... zatím k objasnění a pochopení tak složitého fenoménu, jakým rasismus bezesporu je, až na vzácné výjimky, nepřispěla žádnou zásadní studií či analýzou". Kromě toho, že Tomáš Kamín ve svém článku krátce rozebírá rasismus v České republice, poukazuje i na mezinárodní situaci. Obává se růstu rasismu a nenávisti ve světě jako produktu boje proti terorismu po 11. září 2001.

21. 3. 05
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲