Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
3. 6. 10
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

První pochod za práva migrantů. Tisková zpráva Iniciativy za práva migrantů

Iniciativa za práva pracovních migrantů a migrantek svolává veřejnou protestní akci s názvem První pochod za práva migrantů. Pochod se bude konat v neděli 6. června 2010 v 16:00 v Praze na Palackého náměstí.

Iniciativa za práva pracovních migrantů a migrantek svolává veřejnou protestní akci s názvem První pochod za práva migrantů. Pochod se bude konat v neděli 6.června 2010 v 16:00 v Praze na Palackého náměstí. Cílem tohoto pochodu k budově Ministerstva práce a sociálních věcí je upozornit na porušování práv cizinců, kteří přijeli do České republiky za prací. „Jde nám o práva všech zaměstnanců, jak Čechů, tak i cizinců. Zákoník práce musí platit pro všechny stejně,“ říká Tereza Rejšková, členka Iniciativy.

Velkou odpovědnost za zhoršující se postavení asi 150 tisíc pracovních migrantů z Ukrajiny, Vietnamu, Ruska, Moldavska, Mongolska a dalších zemí vidí členové Iniciativy v restriktivní  politice státu. Úřady práce prakticky nevydávají ani neprodlužují pracovní povolení cizincům, a to ani těm, kteří zde již žijí a práci mají. „Před začátkem ekonomické  krize bylo v ČR zaměstnáno 140 tisíc cizinců ze EU a 130 tisíc cizinců ze zemí mimo EU. Počet zaměstnanců z EU zůstal víceméně stejný, ale počet cizinců ze třetích zemí poklesl na 60 tisíc. Tento rozdíl nemůže být způsoben pouze ekonomickou krizí, ale i státní restrikcí. Pokud by úřady cizincům dovolily najít si novou práci, mnoho cizinců by mohlo pracovat legálně,“ říká  právník Pavel Čižinský z Iniciativy. Dle iniciativy totiž není pravdou, že by místa, na které nesmí nastoupit cizinci, obsazovali nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání vedení na úřadech práce. Neexistuje žádná studie prokazující, že by cizinci „brali“ práci domácí populaci, ani že by současná restriktivní politika prospěla českým nezaměstnaným. Cizinci pak často pracují načerno, čímž státu unikají daně a odvody, ale čímž také dochází k deformaci pracovního trhu a k pracovnímu zneužívání a vykořisťování cizinců. „Migranti mají o důvod víc bát se o ztrátu práce, protože pak přijdou i o povolení k pobytu. Ví také, že by hodně riskovali, kdyby si například oficiálně stěžovali na to, když nedostávají plat anebo jim nejsou zaplacené přesčasy“ vysvětluje politolog Marek Čaněk, který se během svého studia v USA seznámil s tamními Workers Centres.

Velice problematické je však také jednání cizinecké policie a Ministerstva vnitra. Eva Dohnalová ze sdružení  Berkat k tomu uvádí: „Právě během krize začali policisté hledat každou skulinku v zákoně, jak cizincům zrušit povolení k pobytu anebo je alespoň pokutovat za úplné banality.“

Iniciativa, která sdružuje i mnoho cizinců, se rozhodla uspořádat sérii protestních akcí  za práva migrantů. Cílem těchto pochodů bude vždy například sídlo určitého státního orgánu, který nepostupuje správně, nebo sídlo firmy, která porušuje práva svých zaměstnanců-cizinců. „Chtěli bychom cizince povzbudit, aby se nebáli bránit svá práva,“ prozrazuje Do Duy Hoang, člen Iniciativy.

Více informací poskytnou:

Eva Dohnalová, tel.: 736-632 002
Do Duy Hoang, tel.: 721-007 725

Iniciativa Za práva pracovních migrantů a migrantek je apolitická otevřená platforma, jejímž cílem je hájit práva pracovních migrantů a migrantek v České republice a upozorňovat veřejnost na jejich zhoršující se postavení v době ekonomické krize a v důsledku nepřiměřených postupů vládních představitelů, státní správy a samospráv. 

3. 6. 10
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲