Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 1. 16
Zdroj: migraceonline.cz

Prohlášení META, o.p.s. a UNHCR ke kampani Hello Czech Republic

Prohlášení META, o.p.s. a UNHCR ke kampani Hello Czech Republic
META, o.p.s. se společně s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v Praze důrazně ohrazuje proti zavádějícím informacím k výukovým a metodickým materiálům Hello Czech Republic, které uvedla TV Nova i vybraná internetová média.

UNHCR v květnu 2015 začalo spolupracovat s META, o.p.s. na adaptaci švédských metodických a výukových materiálů pro pedagogy, které jim mohou poskytnout pomoc při práci s tématy uprchlictví, identity, stereotypů, migrace, integrace atd. Na adaptaci metodiky pro české prostředí spolupracovalo 26 pedagogů základních a středních škol, kteří aktivity zkoušeli se svými žáky. Součástí materiálů je komiks, film (oba založené na příbězích skutečných uprchlíků) a metodická příručka, která obsahuje 13 aktivit, prostřednictvím kterých mohou pedagogové s výše uvedenými tématy v třídních kolektivech pracovat. Zdůrazňujeme, že materiály se nesnaží pedagogům ani žákům podsouvat jakýkoliv názor na danou problematiku, pouze nabízí metodické nástroje pro vedení bezpečné diskuze.

Ve středu 20. ledna 2016 proběhla veřejná prezentace materiálů. V souvislosti s touto prezentací se v Televizních novinách TV Nova a několika dalších médiích objevily nepravdivé, poplašné a zavádějící informace vztahující se ke kampani Hello Czech Republic, vůči nimž se META i UNHCR důrazně ohrazují:

1. Jedna ze 13 aktivit s názvem Útěk do Peacestánu, na jejímž začátku je v jedné větě navozena situace, kdy jsou všichni obyvatelé nuceni opustit Českou republiku z důvodu jaderné havárie, byla v reportáži TV Nova prezentována naprosto zkresleně. To, že byla reportáž uvedena záběrem atomového hřibu, považujeme za účelové s cílem vyvolat v divácích strach. Aktivita není postavena na strachu z jaderné havárie, jak je prezentováno v reportáži, ale na úvahách o české kultuře a společnosti, jejímiž zástupci žáci jsou, dále na přemýšlení o integraci a možnosti podívat se na migraci z jiného úhlu pohledu.
2. Zároveň je nutné se ohradit proti vyznění reportáže, resp. článkům některých internetových médií, v tom smyslu, že metodické materiály budou nyní povinné či dokonce došlo ke změně osnov (které ovšem již několik let neexistují). Jak uvedla v reportáži TV Nova vedoucí kanceláře UNHCR v Praze Petra Levrincová, bude na pedagozích, zda je ve své praxi využijí či ne. Nutno podotknout, že témata, která jsou v metodice obsažená, jsou již nyní součástí rámcového vzdělávacího programu, s nimiž musí každý učitel pracovat. Materiály jsou pedagogy oceňovány zejména pro jejich využití při debatách o současné migrační krizi. Tomuto tématu se ve školách nelze vyhnout a materiály, které by umožnily tyto diskuze řídit, resp. dát jim nějaký bezpečný rámec, doposud, s jedinou výjimkou, neexistovaly.
Způsob, jakým některá média informují o materiálech, jejichž hlavním cílem je pomoci pedagogům při diskuzích s jejich žáky na aktuální téma, považujeme za manipulativní, znepokojující a záměrně vyvolávající strach. Žádáme média o nešíření zbytečné paniky, která v tomto případě není na místě.

Mgr. Zuzana Vodňanská
ředitelka, META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Mgr. Petra Levrincová LL.M., Ph.D.
vedoucí kanceláře, Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

25. 1. 16
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲