Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 11. 15
Zdroj: mkc.cz

Reakce na dezinformace o rolové hře „V našem městě se má stavět mešita?!“

V listopadu 2015 jsme pro pražské pedagogické pracovníky připravili rolovou hru „V našem městě se má stavět mešita?!“, jež je částí malého vzdělávacího projektu podpořeného Magistrátem hl.m. Prahy. Před několika dny byl zveřejněn kritický článek Lukáše Lhoťana, který je bez ověřování sdílen dalšími servery. Vzhledem k množství dezinformací považujeme za důležité se k němu vyjádřit. Lhoťan je v omylu, když tvrdí, že Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) usiluje o to „pomoci učitelům českých škol hájit výstavbu mešit v České republice“.

Učitelé a školy by se neměli vyhýbat aktuálním a kontroverzním tématům, za jaké je dnes považován islám v české společnosti. Právě prostřednictvím simulační hry je možné diskutovat složitá témata, ukázat pluralitu názorů a kriticky reflektovat vlastní postoje. Účastníci zmíněné hry mají možnost debatovat o výstavbě mešity ve fiktivním městě. Během hry jsou zastoupeny názory pro, proti i nevyhraněné pozice. Někteří účastníci si proto mohou vyzkoušet, jaké je to hájit názory, se kterými by se jinak třeba osobně neztotožňovali. Všichni účastníci se snaží argumentovat zájmy role, kterou zastávají a postupně mohou postoje měnit v rámci skupinové dynamiky.

Hra není o samotném islámu (krom představení základních informací o muslimech v ČR, počtech mešit a modliteben, atd.), ale o postojích k němu. MKC Praha nepropaguje žádné náboženství, to znamená ani islám. Respektuje však svobodu náboženství, která je součástí principů liberální demokracie chránících menšinové názory a postoje. Metoda rolové hry naplňuje principy naší práce, kterými jsou budovat interkulturní dialog a vytvářet prostor pro vzájemné pochopení a toleranci. Tyto principy jsou v souladu se strategickými dokumenty vzdělávací politiky ČR.

Marek Čaněk, Kateřina Sequensová, Adriana Qubaiová
Multikulturní centrum Praha

20. 11. 15
Zdroj: mkc.cz
...nahoru ▲