Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
5. 3. 10
Zdroj: migraceonline.cz

Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR

Následující text se zabývá komerčním zdravotním pojištěním cizinců v ČR, jeho podmínkami, dostupností i jeho vlivem na celkový přístup cizinců ke zdravotní péči v ČR. Tento text původně autoři zpracovali pro jednání Výboru pro práva cizinců Rady vlády ČR pro lidská práva.

Helena Hnilicová
PhDr. Helena Hnilicová Ph.D. působí na 1. lékařské fakultě UK, kde i přednáší. V letech 2007 - 2009 se stala koordinátorkou evropského projektu MIGHEALTHNET zaměřeného na zdraví migrantů a etnických menšin. V návaznosti na tento projekt se spolu s kolegyní Dobiášovou zapojila do iniciativ, zaměřených na zlepšení dostupnosti zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v ČR.

 

Karolína Dobiášová
Mgr. Karolína Dobiášová působí na 1. lékařské fakultě v Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, kde se podílí na výuce a má na starost interaktivní webové stránky projektu Mighealthnet, zaměřené na zdraví migrantů a etnických menšin. Studuje v interním doktorském programu na Fakultě sociálních věd obor veřejná a sociální politika. Téma její disertace je Zdraví migrantů.

 

Pavel Čižinský
Mgr. Pavel Čižinský, právník a politolog, v současné době působí jako advokát v Praze, specializuje se též na migrační právo, úzce spolupracuje s nevládní organizací Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva a s některými dalšími organizacemi. Je členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva.
5. 3. 10
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲