Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Češinci aneb integrace cizinců - vítězné videospoty

Označení „Češinci“ (Češi+cizinci) namísto „cizinci“ má vybízet k reflexi ohledně pozice cizinců ve společnosti. Žijí tu, patří mezi nás, jsou běžnou součástí české společnosti a v mnohém ji obohacují - ale podle označení „cizinci“ jsou stále „cizí“.

Následující krátká videa vznikla v rámci soutěže Člověka v tísni o nejlepší maximálně minutový videospot na téma Češinci aneb integrace cizinců. Spoty se měly vztahovat ke dvěma okruhům témat – přínos migrantů Češku a překážky, kterým Češinci v Česku čelí. Důraz byl kladen i na nejzranitelnější skupiny migrantů - těhotné ženy, obchodované osoby, děti, seniory apod.

Soutěž se snažila přinést do veřejného prostoru méně známé informace o životech cizinců v Česku a ukázala jinou stránku migrace, než jakou vídáme na televizních obrazovkách nebo slyšíme z úst mnohých politiků. Celkem se zúčastnilo 23 spotů/týmů.

Vítězné spoty

1. místo – Nomin

Viktor Portel a jeho autorský tým

Výrok poroty: S použitím působivé vizuální a zvukové metafory odhaluje tento spot příběh malé mongolské holčičky Nomin, která na svět přišla s potížemi a tedy i s obrovským dluhem u nemocnice. Oprošťuje se od vypjatých emocí a prostřednictvím minimalistického vyprávění tak ukazuje jednu z významných a v Česku relevantních překážek začlenění mnohých cizinců do společnosti: omezení přístupu ke zdravotnímu pojištění.

2. místo – Marry you me?

Stanislav Adámek a jeho autorský tým

Výrok poroty: Vtipnou formou, dramaticky zvládnutým scénářem a inovativně pojatým střihem spot relativizuje převládající kriminalizování neregulérních migrantů. Na příkladu zoufalé studentky ochotné vdát se jen pro povolení k pobytu i v reakcích kolemjdoucích Pražanů odhaluje okolnosti jednání těch, kteří se ocitají v Česku bez dokladů, a vyzývá k společné diskusi nejen nad morální stránkou věci.


3. místo – Homolkovi

Václav Bartoš a jeho autorský tým

Výrok poroty: S humorem a nadhledem pojímá tento spot otázku vnímání a hodnocení přínosu cizinců ze strany majoritní společnosti. Vystupňovaná hra záběrů „pohodové“ české domácnosti a la Homolkovi s cizinci v hlavních rolích vede k zamyšlení, jak by vypadala česká společnost a rodiny, pokud by se cizinci opravdu ve všem přizpůsobili – tak, jak je jim to často vštěpováno.

Čestná uznání

Den bez migrantů

Patrick Hamouz a jeho autorský tým

Spot „Den bez migrantů“ získal čestné oceněním za pozitivní a vtipný pohled na nedocenitelnou přítomnost migrantů v naší společnosti. Kdo by  uklízel naše domovy, hlídal naše děti nebo vyučoval cizím jazykům? Co by se stalo, kdyby najednou všichni mávnutím proutku zmizeli?

Víte, kdo u vás uklízí?

Jan Látal a jeho autorský tým

Spot „Víte, kdo u vás uklízí?“ získal čestné ocenění za profesionální provedení spotu a upozorňování na důležité téma, které je v Česku – na rozdíl od mnoha jiných zemí – dosud skoro tabu. Víte snad, kdo u vás doma nebo i v práci uklízí? Jaký mají životní příběh?

Smažme své předsudky

Tým Shortky

Spot „Smažme své předsudky“ získal čestné ocenění za vizuálně a hudebně perfektní zpracování spotu proti rasismu a xenofobii.

Samozřejmí cizinci?

Tomislav Čečka a jeho tým

Spot „Samozřejmí cizinci?“ získal čestné ocenění za vizuálně povedené zpracování stávajícího paradoxu, o kterém mluví samotní autoři: „Do našeho spotu jsme si vybrali kontrast celkového návyku a jakési samozřejmosti vietnamské komunity a chtěli upozornit na to, že jednu část jejich kultury a jejich přítomnosti bereme jako samozřejmost ale přitom jimi nevědomky opovrhujeme, či je zcela nepřijímáme jako součást moderní české identity 21.století.“

Čekání na integraci

Michaela Stavová

Spot Čekání na integraci získal čestné ocenění za originální animované zpracování spotu o nejasném systému udělování víz a pobytů. Jak se cítíte vy, když si jdete vyzvednout vízum nebo prodloužit pobyt v zahraničí?

2. 8. 12
...nahoru ▲