Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 4. 11
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Připomínky MKC Praha k návrhu nového systému ekonomické migrace ČR

Zveřejňujeme připomínky MKC Praha k materiálu Ministerstva vnitra ČR "Návrh opatření k řízení ekonomické migrace, ochraně práv osob migrujících za prací a realizaci návratů". Na základě usnesení vlády ze dne 19.1.2011 by měl z návrhu těchto opatření vzejít věcný záměr nové právní úpravy podmínek vstupu a pobytu cizinců na území České republiky.

Připomínky MKC Praha, které byly MV ČR předloženy v rámci mezirezortního připomínkového řízení prostřednictvím Rady vlády ČR pro lidská práva, jsou dostupné zde.

Podrobný komentář Pavla Čižinského k novému systému ekonomické migrace ČR k dispozici zde.

12. 4. 11
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲