Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Přehled zdrojů o bezpečnosti práce pro nedávno příchozí zahraniční zaměstnance do Kanady (2011)

Cílem této studie bylo prozkoumat služby, programy a zdroje dostupné nově příchozím do Kanady, které se zaměřují na zaměstnanecké standardy, téma zdraví a bezpečnosti práce a kompenzaci pracovníkům v případě pracovních úrazů. Autoři se zaměřili na internetové zdroje dostupné skrze komunitní organizace, zaměstnavatele, pomáhající organizace a odbory. Rrovněž zkoumali zdroje dostupné skrze oblastní a federální agentury, které mají rovněž pomáhat předcházet problémům na pracovišti a informace komisí zabývajících se kompenzací pracovních úrazů. Ve zprávě jsou tak zdokumentovány trendy v tom, jaké informace jsou poskytovány, identifikovány významné mezery v poskytovaných informacích a vyzdvihnuty případové studie, které mohou fungovat jako zajímavá inspirace pro poskytování informací nově příchozím zahraničním pracovníkům.

Studie prozkoumala 421 webových stránek v Kanadě a našla 224 zdrojů, které vyhovovaly zvoleným kritériím. Největší počet zdrojů byl dostupní v provincii Ontario, za kterou následovaly Britská Kolumbie a Manitoba. Naopak v provincii Québec bylo zdrojů velmi málo, a to i přes vysoký počet organizací/webových stránek, které se zaměřují o péči o nové příchozí do provincie.

29. 1. 13
...nahoru ▲