Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 4. 14
Zdroj: migraceonline.cz

Pokračující krize v zemi i mimo ni. Rozhovor se syrským lékařem a uprchlíkem

Dr. Mansour Al-Rajab je původně ze syrského města Homs, ve kterém si postavil vlastní kliniku a pracoval jako lékař. To vše se změnilo, když byla v důsledku syrské občanské války jeho kliniku zničena. Pan Al-Rajab musel ze Sýrie uprchnout a jeho novým bydlištěm se stala Česká republika.

Doktore Rajabe, vážíme si, že jste si udělal čas na tento rozhovor. Vy jste utekl ze Sýrie kvůli občanské válce. Můžete mi říct, jak vypadal tamní každodenní život před a po vojenském obsazení Vašeho rodného města?

Revoluce začla v březnu 2011 a demonstrace se pořádaly i v mém rodném městě Homsu. Vládní síly do těchto pokojných demonstrací od začátku střílely. Jako lékař a majitel jedné z největších nemocnic v Homsu, jsem léčil mladé lidi zraněné vládními jednotkami. Až do června 2012 se každý den v mé nemocnici léčilo asi 50 raněných. Pak vládní síly bombardovaly mojí nemocnici tanky, a já si uvědomil, že musím utéct. A tak jsem přišel do České republiky, kde jsem v roce 1980 studoval medicínu na Karlově univerzitě.

Zdá se, že jste se tady v ČR docela dobře usadil. Chtěl byste se do Homsu vrátit?

Jsem velmi vděčný, že ke mně byli moji čeští přátelé tak milí a laskaví. V současné době pracuji v české nemocnici a kolektiv je úžasný. Ale samozřejmě, doma je doma, a každý den přemýšlím o svých lidech ... o přátelích v Sýrii. Nesmím ztratit naději. I když se nezdá, že přijde konec občanské války, snažím se alespoň pomoci jakýmkoliv způsobem. Chodím na festivaly o lidských právech (když tam promítají filmy o syrské občanské válce) a spolupracuji s Amnesty International v hledání útočiště pro Syřany. S vědomím, že můžu něco změnit, mám motivaci se stále snažit.

Domníváte se, že se dá v České republice hovořit o syrské diaspoře? Syřané v ČR organizovali demonstrace, ale ty se do médií příliš nedostaly.

Myslím, že syrští aktivisté v České republice mají rezervy. Musíte ale pochopit, že většina z nich má stále příbuzné v Sýrii, a mají strach z vládní pomsty. Syřané jsou také vděční za jiné způsoby pomoci ze strany neziskových organizací, jako je Amnesty International a Organizace pro pomoc uprchlíkům. Obě organizace zahájily kampaň s cílem poskytnout útočiště na území České republiky nejméně 1000 syrským uprchlíkům. Vzhledem k tomu, že moje rodné město Homs je v Sýrii, lidé v České republice se mě na válku někdy ptají. Obecně mají Češi zájem, a v souvislosti s revolucí v Sýrii vyjadřují pochopení.

Jak dobře se podle Vás Česká republika se syrskou uprchlickou krizi vypořádává?

Česká republika si vede dobře, ale mohlo by to být lepší. Podle studie organizace Amnesty International (AI) pouze 3% všech uprchlíků ze Sýrie najde azyl v zemích EU. Jsem tedy rád, že se AI snaží prosadit kampaň, aby Česká republika přijala 1000 syrských uprchlíků. Samozřejmě, problém je tak velký, že řešení je obtížné. Nejlepším řešením je zastavit zabíjení v Sýrii a pomoci syrskému lidu utvořit vlastní demokratickou vládu. Pak už by nebylo třeba řešit emigraci do České republiky nebo EU vůbec.

Jennifer Lu
V současné době studentka New York University v Praze, oboru médií, kultury a komunikace. Má zájem a zkušenosti s prací s v oblasti humanitárního práva, a doufá, že jednou bude pracovat v organizaci, která se touto problematikou zabývá.
24. 4. 14
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲