Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Žádost o azyl má být důvodem mnohaletého uvěznění! - výzva OPU

Rada ministrů členských států Evropské unie usiluje o to, aby dohoda o změně tzv. přijímací směrnice práva EU byla dotažena již do konce dánského předsednictví , tj. do konce června 2012. Přijímací směrnice upravuje podmínky přijímání žadatelů o azyl a podle upraveného návrhu směrnice hrozí, že všichni žadatelé o azyl skončí za mřížemi, a to na neomezeně dlouhou dobu trvání azylového řízení. V české praxi to může být klidně 5 let, což je trestní sazba za spáchání závažného trestného činu!

V současném návrhu přijímací směrnice se totiž objevuje těchto 6 důvodů zbavení osobní svobody žadatelů o azyl:

  • účel zjištění totožnosti
  • účel zjištění podkladů/důkazů pro azylové řízení - právě tento důvod je obvyklým při prodlužování doby azylového řízení v ČR až na několik let
  • účel provedení řízení o povolení vstupu
  • důvod opožděného podání azylové žádosti – snadno zneužitelné
  • důvod národní bezpečnosti a veřejného pořádku – zcela vágní formulace
  • důvod nebezpečí útěku žadatele o azyl – zcela vágní formulace

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) ostře protestuje proti tomuto návrhu. Tento návrh směrnice je v rozporu se základními lidskými právy[1], jde proti rozsudkům Evropského soudu pro lidská práva[2]. Pokud bude návrh schválen, bude to znamenat zcela nepřiměřený trest pro osoby, které byly v zemi původu pronásledovány z politických, náboženských, rasových nebo národnostních důvodů, sekundární traumatizaci těchto lidí, enormní zvýšení nákladů azylového řízení. Česká republika by i vzhledem ke své historii, kdy více než 200 tisíc Čechoslováků opustilo v letech 1948-1989 naši zemi, měla z důvodů právních a etických proti tomuto návrhu vystoupit.

OPU proto vyzývá ministra vnitra ČR, české europoslance v Evropském parlamentu a širokou odbornou i laickou veřejnost, aby proti tomuto návrhu protestovala a zasloužila se o jeho neschválení.

JUDr. Martin Rozumek

ředitel OPU, V Praze dne 15.6.2012[1] Článek 26 Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků garantuje svobodu pohybu uprchlíkům zákonně se nacházejícím za území, a žádost o azyl je zákonným důvodem pro povolení pobytu.

[2] M.S.S v Belgie ze dne 21. ledna 2011, M. a ostatní v. Bulharsko ze dne 26. července 2011, Rahimi v. Řecko ze dne 5 dubna 2011, Lokpo a Touré v. Maďarsko ze dne 20. září 2011.

20. 6. 12
...nahoru ▲