Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Petice k tragédiím ve Středozemním moři - zastavme utrpení a umírání lidí na evropských hranicích!

Petice k tragédiím ve Středozemním moři - zastavme utrpení a umírání lidí na evropských hranicích!

Bohužel se stalo přesně to, čeho se AI a další organizace obávaly a důrazně na to upozorňovaly - že ukončení operace Mare Nostrum, při které bylo za více než rok jejího fungování zachráněno více než 150 000 migrantů a uprchlíků z potopených lodí a její nahrazení operací Triton s třetinovým rozpočtem a desetinou lidí povede k dalším tragédiím ve Středozemním moři. Toto se bohužel potvrdilo již několik týdnů po ukončení Mare Nostrum a pokračovalo minulý týden a tento víkend. Jsme přesvědčeni, že tyto tragédie jsou zbytečné a lze jim zabránit.

V celoevropské petici žádáme evropské politiky, aby:
  • posílili záchranné operace ve Středozemním a Egejském moři, na kterých se budou podílet všechny členské státy EU,
  • zajistili více bezpečných a legálních cest do Evropy pro ty, kteří prchají před válečnými konflikty či pronásledováním, aby tito lidé nebyli nuceni primárně volit cesty, při kterých riskují své životy,
  • zajistili, aby poté, co se dostanou na evropské území, měli tito lidé přístup k mezinárodní ochraně,
  • ukončili spolupráci na omezování migračních toků do EU s těmi třetími zeměmi, které mají nízkou úroveň ochrany lidských práv.
Petici naleznete zde:
http://amnesty.cz/pripady/pripad/umirani-lidi-na-evropskych-hranicich
21. 4. 15
...nahoru ▲