Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 5. 15
Zdroj: migraceonline.cz

Otevřený dopis premiérovi ČR kvůli přijímání uprchlíků

Veřejný dopis premiérovi ohledně postoje české vlády k (ne)přijímání uprchlíků, který můžete svým podpisem podpořit.
Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky
Úřad vlády ČR nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

25. 5. 2015 

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás s žádostí, aby vláda ČR přehodnotila svůj postoj k přijímání uprchlíků. Domníváme se, že současná politika České republiky není v souladu se základními principy lidskosti a poškozuje náš stát politicky i ekonomicky.

Naše země se chce zapojit do struktur EU jako stát rovnocenný s ostatními vyspělými zeměmi. Proto se domníváme, že bychom měli přijmout svůj díl odpovědnosti za řešení obrovské humanitární katastrofy, kterou v současné době jsou nuceny řešit naše partnerské země.

Státy jižní Evropy se musejí vyrovnávat s vlnami imigrantů, kteří podnikají riskantní cestu z Afriky do Evropy, často aby zachránili holý život. Evropská unie si uvědomuje, že tuto situaci musí řešit Evropa jako celek.

Například sousední Bavorsko, srovnatelné velikostí a počtem obyvatel s Českou republikou, přijalo jen v loňském roce 25 667 žadatelů o azyl.[1] Daří se to nejen díky činnosti charitativních organizací a stovkám dobrovolníků, ale i díky jasnému postoji vedení státu Bavorsko.

Je odpovědností naší vlády, jak se zachová: Zda bude nadále podléhat iracionálním obavám části veřejnosti a přejímat xenofobní postoje, nebo sama učiní kroky potřebné pro to, aby naše společnost byla schopna přijmout lidi, kteří pomoc v tuto chvíli potřebují. Navíc s postupující globalizací není současná vlna migrace přechodným jevem, ale pravděpodobně dlouhodobým trendem. Je však velký rozdíl, zda bude probíhat živelně, nebo řízeně v rámci spolupráce států EU.

Zatím politické vedení naší země tento problém přehlíží a místo vytváření podmínek pro přijetí a integraci dalších obyvatel podléhá zjednodušeným představám o imigrantech – obavám z terorismu, z odlišnosti, pracovní konkurence apod. – a řešení se vyhýbá.

Podle vlády a Vašich vlastních slov má být prioritou řešení přímo v zemi, z níž uprchlíci pocházejí. Velká část uprchlíků ale prchá v situaci, která je přímo ohrožuje na životě – prchají před válkou a represivními režimy, před nimiž chtějí uchránit sebe, své blízké a v prvé řadě své děti. Už dávno byli donuceni svůj domov opustit.

Proto žádáme:      
  • Aby se vláda jasně vyjádřila, jak chce dle Vašich slov pomáhat „uprchlíkům v místě jejich současného pobytu – tedy co nejblíže jejich skutečnému domovu, a to včetně podpory zemí, které tyto uprchlické populace hostí (například Jordánsko a Turecko).“ [2] Myslí tím i území, která ovládl Islámský stát, na nichž už nemohou působit ani statečné humanitární organizace? Vyhlásí snad Islámskému státu válku a pošle do Sýrie českou armádu?
  • Aby se vláda jasně vyjádřila, kolik uprchlíků je podle ní schopna ČR přijmout, pokud odmítá návrhy EU na stanovení kvót pro jednotlivé země.
  • Aby vláda veřejnosti předložila dlouhodobý program imigrační politiky a opatření, která usnadní začleňování cizinců do české společnosti. Zejména potřebná je podpora NNO a dalších organizací, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají, spolupráce s církvemi, obcemi a jednotlivci nabízejícími svou pomoc.   
  • Aby vláda aktivně spolupracovala s médii a vysvětlovala veřejnosti nezbytnost společného postupu států Evropské unie.
  • V Jordánsku, Turecku jsou uprchlické tábory, v nichž tisíce uprchlíků žijí již skoro 3 roky. Pomoc adresovaná do těchto táborů je sice vítaná, ale neřeší problém dalšího života těchto lidí. Jak dlouho má takovéto provizorní řešení podle naší vlády trvat a jaké jsou představy české zahraniční politiky o další pomoci?
  • Česká republika je součástí Evropy a my se cítíme být nejen občany ČR, ale celé EU. Proto požadujeme, abyste se jako premiér této země zasadil o to, abychom se za postoj našeho státu vůči uprchlíkům nemuseli stydět.
Děkujeme Vám, že naše připomínky a požadavky vezmete v úvahu při Vašem dalším rozhodování.    

Anna Hradilková, asistentka pedagoga
Magdalena Martinovská, grafička
Michaela Valentová, referentka
mail: pomocuprchlikum@gmail.comOtevřený dopis zasíláme na vědomí :  
Donaldu Tuskovi, předsedovi Evropské rady
Claudu Junckerovi, předsedovi Evropské komise

K výzvě, aby vláda ČR přehodnotila svůj postoj k přijímání uprchlíků, se mimo jiné připojili:
Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7, 
Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D., zastupitel MČ Praha 1,
Ljuba Václavová, dokumentaristka
Jakub Stránský, ekonom
Mgr. Markéta Kučerová, učitelka
RNDr. Zdeněk Valenta, geolog
Ing. Filip Ježek, odborný asistent VŠ
Ing. arch. Zdeněk Fikar, architekt
Ak. arch. Tomáš Slepička, architekt
Mai Nguyen, referentka cestovního ruchu
Petr Placák, historik
Petruška Šustrová, překladatelka a publicistka
Prof. Olga Lomová, vysokoškolská učitelka
Michal Šimek, duchovní
Alena Fendrychová, sociální pracovnice
Alena Laufrová, výtvarnice
Marianna Placáková, studentka
Jiří Látal, restaurátor
Vendula Látalová, restaurátorka
Mons. Václav Malý, biskup pražský
Tatiana Tomková, důchodkyně
Prof. Jan Sokol, vysokoškolský učitel
Barbara Tranová, sociální pracovnice
Petra Procházková, novinářka
Zuzana Vojtová, výtvarnice

Anna Martinovská, studentka
Michaela Tučková, historička
Ing. Pavel Zezulka, stavař
Ondřej Zezulka, výrobce cideru
Jáchym Topol, spisovatel
Viktor Karlík, výtvarník
Kristina Valentová, na mateřské dovolené
Štěpán Maria Valenta, správce databáze
Vít Masare, úředník samosprávy
Magdalena Jiřička Stojowská, divadelní režisérka a dramaturgyně
Tamara Vosecká, učitelka a překladatelka.
Ing. arch. Václav Mašek, důchodce
Ing. arch. Marie Mašková, důchodkyně
Jan Brabec, hudebník
MUDr. Jana Vrbíková, lékařka
Ladislav Heryán, duchovní
Hana Fleková, hudebnice
Pavla Koucká, psycholožka
Petr Janouš, softwarový analytik
Helena Janoušová, poradkyně rané péče
Lubomír Nenadál, hudebník a pedagog
Prof. Jan Pěruška, violista, vysokoškolský učitel
Marcela Pěrušková, violistka
Michaela Stoilova, překladatelka
Doc. Břetislav Rychlík, režisér a vysokoškolský učitel
Jiřina Šiklová, socioložka a vysokoškolská učitelka
Václav Kubánek, důchodce
Marie Kubánková, důchodkyně
Jan Blažek, státní zaměstnanec
Ludmila Hudcová, knihovnice
Mgr. Petra Kolínská, zástupkyně starosty MČ Praha 6
Tereza Ondračková - učitelka francouzštiny na mateřské
30. 5. 15
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲