Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 3. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Odborná publikaci o roli neziskového sektoru v procesu sociální integrace pracovních migrantů

Sdružení pro integraci a migraci vydalo v rámci projektu Zvýšení role neziskového sektoru v procesu integrace pracovních migrantů na trhu práce publikaci na toto téma. Jejím obsahem je nejen analýza situace pracovní migrace v ČR ale i komparace situace v partnerských zemích projektu Rakouska a Portugalska.

Odborná publikace je rozdělena na dvě stěžejní části. Obsahem první, převážně teoretické části, je širší analýza pracovní migrace v ČR, zaměřená zejména sociální integraci pracovních migrantů, jejich práva a postavení na českém trhu práce, problematiku nelegální práce a její prevence. Rozboru stěžejních otázek v oblasti pracovní migrace a integrace se publikace posléze věnuje v evropských souvislostech a to zejména v obou partnerských zemích v projektu – Rakousku a Portugalsku.

Druhá část se zabývá komparací fungování neziskového sektoru v oblasti pracovní migrace v zemích zastoupených v projektu s důrazem na provázanost jejich činnosti s úřady práce a dalšími subjekty v Portugalsku a Rakousku. Z toho se pak odvíjejí návrhy a podněty k vytvoření a rozvoji takové formy spolupráce v ČR. Tato část se věnuje i současnému postavení českých neziskových organizací v procesu sociální integrace pracovních migrantů obecně, jejich službám poskytovaných cílovým skupinám a jejich další perspektivě v této oblasti.

Publikace rovněž obsahuje i legislativní a jiná doporučení, která by v budoucnu mohla přispět k usnadnění sociální integrace cizinců na území ČR z pohledu trhu práce. Za pozornost stojí i kazuistické případy, které jsou v publikaci rozebrány, stejně tak jako i inspirativní rozhovory s poradci z rakouské organizace a s mediátory z portugalské organizace. Zkušenosti ze zahraničí pak doplňuje i rozhovor o nedávno zavedené praxi kulturních mediátorů v České republice.

Součástí publikace je také přiložené DVD obsahující dokumentární film Lepší život s příběhy pracovních migrantů v ČR, dále také rozhovory se zástupci rakouské organizace ZeMiT a videospoty.

Publikace je k dispozici v kanceláři SIMI a ke stažení ZDE.

12. 3. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲