Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Obraz cizinců v médiích II.

Projekt Ústavu pro jazyk český Obraz cizinců v médiích II. volně navazuje na stejnojmenný projekt z roku 2001.
Cílem projektu je prohloubení dosavadních analýz a ověření jejich výsledků na reprezentativním vzorku dat. Tento reprezentativní korpus textů získali autoři prostřednictvím Rady vlády pro národnostní menšiny, která autorům poskytla svůj monitoring tisku. Projektem Obraz cizinců médiích chtějí autoři poukázat na negativní postupy prezentace cizinců v médiích a především těch, které evokují a upevňují předsudečné představy většinové společnosti o nečeských skupinách obyvatel. Popularizace výsledků zkoumání by mohla být důležitým příspěvkem k pěstování kritického jazykového myšlení u čtenářů a novinářů.

Petr Kaderka

 

Kamila Karhanová
17. 5. 04
...nahoru ▲