Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Obraz cizinců v médiích I.

Cílem projektu Ústavu pro jazyk český bylo zjistit, jaký obraz určitých skupin (pracovníků z Ukrajiny, uprchlíků ze zemí bývalého Sovětského svazu a z Východní Asie, vietnamských a čínských obchodníků, anglicky hovořících komunit atd.) podávají zpravodajské a publicistické pořady veřejnoprávní České televize, soukromých stanic Nova a Prima a zpravodajství a publicistika ve vybraném celostátním a regionálním tisku. Autoři analyzovali popis a interpretaci jazykových prostředků a textových (komunikačních) postupů, s jejichž pomocí je obraz cizinců v médiích utvářen.
Zjištění by pomoci nalézt způsoby jak čelit takovým mediálním obrazům cizinců, které jejich integraci ztěžují a jak přispět k tvorbě příznivějšího obrazu cizinců.

Petr Kaderka

 

Kamila Karhanová
17. 5. 04
...nahoru ▲