Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Nucená práce a britská imigrační politika: záleží na statusu? (2011)

Tato zpráva zkoumá souvislosti mezi migračním statusem a zranitelnosti migrantů vůči nucené práci. Dále se zabývá tím, jaký má socio-právní status (specifické právo k pobytu, práci a sociálním službám) dopad na risk migrantů v oblasti nucené práce. V neposlední řadě zkoumá britskou imigrační politiku, na základě které posuzuje, do jaké míry napomáhá nebo naopak brání použití nucené práce.
Zpráva je dostupná v angličtině
5. 2. 13
...nahoru ▲