Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Nové číslo časopisu PŘES. Čtvrtletník o migraci a lidských právech. Hlavní téma — média.

Nastala další okurková sezóna, během které se toho obvykle příliš mnoho neděje. Doufejme tedy, že tomu tak letos skutečně bude a nezopakují se události loňských prázdnin, které zpestřovaly protiromské pochody. Ačkoliv zprávy o nich hojně plnily hlavní vysílací časy, obsahově byly překvapivě chudé a jednotvárné. Jen málokteré médium dalo prostor Romům samotným a poskytlo vlastní reflexi. Nejen loňské pochody, ale také islamofóbní volební spot strany Suverenita či hysterické reakce médií ohledně možné uprchlické krize v ČR způsobené ukrajinskými událostmi nás inspirovalo k tomu věnovat letní číslo právě tématu médií.

A jak česká média vyobrazují etnické menšiny? Tomu se věnuje diskurzivní analýza sociologa Pavla Doboše. Mimo jiné zde naleznete „sedmero“ nového rasismu, které se v médiích nejčastěji vyskytuje. V souvislosti s tím, jak média referují o určitých tématech, mezi nimi také o etnických menšinách, vyvstává otázka, zdali současní novináři při své práci vůbec respektují etická pravidla. O žurnalistické etice, moci médií, ale také o hodnotách, kterými se česká média řídí, jsme diskutovali s Janem Motalem, který se etické rovině médií dlouhodobě věnuje. Rubrice Očima právničky i tentokrát dominuje téma hate speech v médiích, kde je rozebrána kauza Prostějovského deníku, jehož články systematicky poškozují romskou menšinu. Menšiny bývají v médiích často stereotypizovány, přičemž médiem nemusí nutně být pouze deník či televizní zpravodajství, ale třeba i hollywoodský filmový trhák. O tom, jak velkofilmy reprodukují některé stereotypy, se můžete dočíst v článku Petra Suchánka. V rubrice Příběhy příchozích jsme se pro tentokrát rozhodli nabídnout komparativní perspektivu a přinést vám rozhovory se dvěma studenty, Němcem a Polákem, kteří v Brně nějaký čas studovali. Zajímalo nás, jak se polská a německá společnost staví k etnickým menšinám, jakou roli v tom sehrávají média a nakolik téma imigrace rezonovalo v kampaních před volbami do Evropského parlamentu. Koneckonců, každá společnost má svůj Úsvit, nebo ne? A tím se blížíme ke konci. Čekají na vás i dvě glosy z pera Radky Vejrychové a Lenky Šafránkové Pavlíčkové, tradiční Názorová anketa či článek o roli sociálních médií v procesu migrace.

Příjemné letní počtení vám přeje redakce časopisu PŘES!

1. 9. 14
...nahoru ▲