Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 9. 18
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Newsletter Evropského integračního portálu – září 2018

Newsletter Evropského integračního portálu – září 2018

Přinášíme vám zářijové vydání newsletteru European Website on Integration a přejeme příjemné čtení. 

Newsletter Evropského integračního portálu

17. září 2018, vydání č. 106

Evropa: Nová fakta o integraci azylantek v EU

Přestože ženy tvoří 45 % uprchlíků v Evropě a jejich podíl dále narůstá, o jejich specifických potřebách a míře integrovanosti toho víme relativně málo. Pochopit problémy azylantek je velmi důležité, neboť tato sociální skupina čelí “trojímu znevýhodnění” (tj. gender, cizí původ a status uprchlíka). Mezeru v našich znalostech v tomto ohledu vyplňuje nedávno publikovaná studie OECD, která přináší nová komparativní data z vybraných unijních i mimounijních států.

Evropa: Dokáže analýza nákladů a přínosů zefektivnit integrační opatření?

Výzkumná zpráva zpracovaná thinktankem Migration Policy Institute se věnuje oblasti integrace cizinců z perspektivy nástroje využívaného především v ekonomii - analýzy nákladů a přínosů. Přestože řada vlád členských zemí zvýšila objem prostředků pro integraci, často nevíme, jak účelně vlastně byly vynaloženy. Výzkumná zpráva navrhuje nový evaluační rámec integračních programů a formuluje, jak s jeho pomocí spočítat širší společenskou hodnotu investic do integrace imigrantů.

Lucembursko: Co říkají stranické volební programy o integraci?

14. října si lucemburští voliči vyberou svých 60 zástupců do poslanecké sněmovny. Z 9 politických stran, které zveřejnily své programy, se problematikou integrace nezabývá jen jeden – ten komunistický. Většina návrhů se vůči integraci staví pozitivně a žádná ze stran nenavrhuje snížení integračního rozpočtu. Právě naopak – v programech se nejčastěji objevuje podpora výuky lucemburštiny, zlepšení přístupu k bydlení a politická participace. Více zde

Irsko: Žadatelé o azyl smí pracovat

Řada žadatelů o azyl v Irsku smí nyní vstoupit na trh práce. Dosavadní zákaz nahradila nová směrnice, jež vstoupila v platnost rok poté, co Nejvyšší soud prohlásil za protiústavní zakazovat osobám pobývajícím v azylových centrech pracovat. Pracovat (s výjimkou armády) mohou nyní ti žadatelé o azyl, kteří ani po 9 měsících od podání žádosti nezískali rozhodnutí o udělení azylu. Odhaduje se, že práci by si nyní smělo hledat kolem 3 000 osob.

Rumunsko: Vláda navyšuje kvóty pro pracovní migraci

Nejen v ČR chybí zaměstnanci. Rumunská vláda na základě požadavků Národní agentury pro zaměstnanost (v gesci Ministerstva práce) navyšuje roční kvóty pro zahraniční zaměstnance ze třetích zemí na 15 000 osob. Dle Generálního inspektorátu pro imigraci získali většinu letos vydaných pracovních povolení občané Vietnamu, Turecka či Nepálu. Více zde                                

Přejete si dostávat novinky i dobrou praxi z oblasti integrace cizinců v EU přímo do e-mailu? Zaregistrujte se

EWSI ČR na sociálních sítích:

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR   TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

17. 9. 18
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲