Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 6. 18
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Newsletter Evropského integračního portálu – červen 2018

Newsletter Evropského integračního portálu – červen 2018

Přinášíme vám červnové vydání newsletteru European Website on Integration a přejeme příjemné čtení. 

Aktivity evropských platforem spolupráce

V dubnu v Bruselu proběhla setkání dvou platforem národních, regionálních i lokálních aktérů integračního procesu – Evropské integrační sítě (EIN) a Akademie evropských měst k integraci cizinců v rámci platformy Městské agendy EU. Setkání 4. platformy EIN bylo zaměřené na spolupráci mezi úřady státní správy a ekonomickými a sociálními partnery (výstupy).  Akademie se věnovala roli vzdělávání a občanské společnosti v integračním procesu (výstupy).

 

Rakousko: Vláda omezuje sociální dávky pro cizince

Nová rakouská vláda, kterou tvoří koalice Rakouské lidové strany (ÖVP) a krajně pravicové Svobodné strany Rakouska (FPÖ), představila plán reformy systému sociálních dávek. Mezi skupiny, které reforma výrazně postihne, patří také lidé bez rakouského občanství a uprchlíci, kteří na dávky v plné výši (863 EUR měsíčně) dosáhnou pouze v případě, že prokáží dostatečné znalosti jazyka (na úrovni B1 v němčině či C1 v angličtině), případně v Rakousku úspěšně zakončí povinnou školní docházku. V opačném případě žadatel obdrží o 300 EUR méně. Reforma, kritizovaná nevládními organizacemi a právníky kvůli rozpornosti s evropskou legislativou, se dotkne také rodin s více dětmi. Více informací.

 

Polsko: Ve Varšavě startuje crowdfundingová kampaň za bezplatný obchod pro uprchlíky

Finanční situace žadatelů o azyl v Polsku je mírně řečeno tristní. Během 6 měsíců po podání žádosti o azyl nesmí pracovat, poté zase mají problém práci najít. A pokud ji najdou, obvykle neodpovídá jejich kvalifikaci či není příliš stabilní. Dávky od státu stěží pokryjí základní potřeby. Polská nadace Fundacja Ocalenie se proto chystá otevřít obchod, v němž budou moci azylanti “nakupovat” zdarma – na základě registrace a přidělených bodů. Více o iniciativě.

 

Nizozemí: V komunální politice se nedostatečně odráží diverzita obyvatelstva

V březnu proběhly v Nizozemí komunální volby a do funkcí nastoupili noví městští zastupitelé. V městských radách 237 municipalit zasedají pouze 2 % radních pocházejících z migračního prostředí – v zemi, kde má 23 % obyvatel jiný než nizozemský původ, tak pozice v řídících orgánech obcí zůstávají nadále obsazené převážně muži středního věku z majority. Julian van Ostaaijen z univerzity v Tilburgu uvádí, že hlavním důvodem této disproporce je členská struktura politických stran, které dominují právě osoby s uvedenými charakteristikami. Některé strany již nicméně řeší, jak přitáhnout širší spektrum kandidátů. Více zde.

 

Agentura EU pro základní práva (FRA) vydala souhrnnou zprávu Fundamental Rights Report za rok 2017

Zpráva shrnuje vývoj v loňském roce a nastiňuje doporučení a možná opatření reagující také na nové výzvy v oblasti integrace cizinců ze třetích zemí – např. na problematiku boje proti diskriminaci či rostoucí míru netolerance. Zprávu si přečtěte zde.

 

Integrace uprchlíků: Mileniálové na to jdou jinak

Mladí Evropané vidí svět jinak a mají svěží nápady, což se projevuje i v pomoci uprchlíkům.  Mileniálové vyvíjí a testují řadu inovativních přístupů, jak uprchlíkům usnadnit začlenění do místních komunit. Podívejte se, jak to dělají v různých místech Evropy.

Přejete si dostávat novinky i dobrou praxi z oblasti integrace cizinců v UE přímo do e-mailu? Zaregistrujte se

 

EWSI ČR na sociálních sítích:

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR   TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

 
Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

27. 6. 18
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲