Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 1. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU

Newsletter Evropského integračního portálu – prosinec 2018

 Newsletter Evropského integračního portálu – prosinec 2018

Přinášíme vám prosincové vydání newsletteru European Website on Integration a přejeme příjemné čtení. 

Evropa - Páté setkání Evropského migračního fóra – výzva k vyjádření zájmu

Příští setkání Evropského migračního fóra proběhne 3. a 4. dubna příštího roku v Bruselu. Fórum se tentokrát zaměří na problematiku bezpečné a regulérní migrace. Organizace, které mají zájem se fóra účastnit, se mohou přihlásit do 14. ledna 2019.

Evropská komise a OECD zkoumají indikátory integrace

Nová výzkumná zpráva přináší vyčerpávající mezinárodní srovnání míry integrace imigrantů a jejich dětí. Zpráva sleduje 74 integračních indikátorů - mimo jiné v oblasti uplatnění na trhu práce, životních podmínek, občanské participace, genderu či situaci mladých lidí s migračním backgroundem. Podívejte se

Šetření Agentury EU pro základní práva o diskriminaci menšin

Jaké se cítí Afričané v EU? Agentura Evropské unie pro základní práva zveřejňuje výsledky v pořadí druhého evropského výzkumu o diskriminaci etnických menšin (EU-MIDIS II), v němž vyhodnocuje zkušenost více než 6000 osob afrického původu ve 12 zemích EU (ČR ani další CEE země zde nefigurují). 30 % respondentů se za uplynulých 5 let setkalo s projevy rasismu, z toho 21 % za posledních 12 měsíců. Pouze 14 % obětí tyto projevy nahlásily úřadům. Nejčastějšími projevy rasismu jsou neverbální narážky (22 %), urážlivé poznámky (21 %) a vyhrožování násilím (8 %). Afričané v zemích EU mají vzhledem k předsudkům a diskriminaci podobně jako Romové v ČR značně ztížený přístup na trh s bydlením. Vlastní bydlení má pouze 15% respondentů (ve srovnání se 70% celkové populace). Výsledky šetření zde

Gdańsk oceněn za integrační aktivity

Mezinárodní porota složená z více než 1000 osob ze 47 zemí Rady Evropy udělila letošní inovační cenu (Innovation Award in Politics 2018) polskému městu Gdańsk za jeho integrační strategii. Gdańský integrační model obstál v konkurenci více než 600 projektů ze 12 zemí. Seznamte se

Britská rada pro ekonomický a sociální výzkum zveřejňuje data o integraci syrských uprchlíů

Výzkumná zpráva o integraci syrských uprchlíků ve Velké Británii, založená na více než 1500 individuálních rozhovorech se samotnými Syřany. Jak se jim daří získat zaměstnání, nostrifikovat svou kvalifikaci, jak vnímají různé etapy své uprchlické zkušenosti (pobyt v libanonských táborech, vstup do EU přes Řecko, pobyt v cílové zemi)? Výzkum zde

Přejete si dostávat novinky i dobrou praxi z oblasti integrace cizinců v EU přímo do e-mailu?

Zaregistrujte se

 

EWSI ČR na sociálních sítích:

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR   TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

 

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

2. 1. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU
...nahoru ▲