Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Newsletter Evropského integračního portálu – listopad 2018

Newsletter Evropského integračního portálu – listopad 2018

14. 11. 18
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU

Přinášíme vám listopadové vydání newsletteru European Website on Integration a přejeme příjemné čtení. 

Newsletter Evropského integračního portálu

Evropa - Nová analýza EWSI: Situace žen-imigrantek v EU

Integrace migrujících žen nadále zůstává kritickým problémem. Nejen že ženy-migrantky potřebují zvládnout jazyk hostující země a sehnat si práci, ale často se také musí starat o rodinu a děti - a právě tato povinnost může integrační proces ohrozit. Další problém tkví v tom, že řada žen přichází do EU z rozvojových zemí s vysokou mírou nerovnosti a nízkou zaměstnaností žen. Migrující ženy pak mohou mít problémy s uznáním svých dovedností - studie ukazují, že u žen z rozvojových zemí je riziko neuznání kvalifikace vyšší než u mužů, neboť disponují dovednostmi, které nejsou formálně ověřovány diplomy.

Výzkum potvrzuje, že ženy-imigrantky dlouhodobě čelí dvojímu znevýhodnění: genderovému a statusovému (plynoucímu z postavení imigranta). Také z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce dosahují ženy-imigrantky horších výsledků než muži-imigranti či ženy z majority. To nemusí nutně souviset s jejich vzdělávací úrovní, neboť podíl terciárně vzdělaných žen mezi imigranty se od majority či mužů-imigrantů příliš neliší. Přesto je rozdíl mezi podílem zaměstnaných žen z majority a žen pocházejících ze zemí mimo EU 14 procentních bodů, tedy více než u mužů (přibližně 6 procentních bodů). Potenciálu žen-imigrantek nejsme nadále schopni plně využít. Více zde

Ve Vídni se setkávají členové Evropské integrační sítě (EIN)

Páté setkání Evropské integrační sítě probíhá ve Vídni 12 a 13. listopadu. Setkání se účastní zástupci a zástupkyně evropské osmadvacítky, Islandu a Norska. Tématem je integrace žen – imigrantek.

Evropský parlament: S rasismem bojujeme nedostatečně

V Evropě roste rasismus, xenofobie a násilí vůči cizincům a národnostním menšinám. Evropský parlament vyzývá národní vlády k zákazu neofašistických a neonacistických uskupení.

ČR: ESF ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlašuje 2 výzvy na podporu sociálního začleňování

ESF ČR v rámci OPZ vyhlásil 2 výzvy na podporu sociálního začleňování - výzva č. 88 podpoří integrační aktivity na území celé ČR (deadline 8. 1. 2019). Obdobně zaměřená výzva č. 95 je určena pouze pro Prahu (deadline 28. 2. 2018). Další info

Rodina odvedle letos proběhne v ČR, Španělsku a Portugalsku

Každoroční společný oběd, organizovaný v rámci iniciativy Rodina odvedle, se letos uskuteční 25. listopadu. Od roku 2004, kdy byla iniciativa založena, se u společného oběda sešlo 1550 českých rodin a rodin cizinců. Smyslem setkání je zlepšení vztahů mezi majoritou a cizinci, budování multikulturní společnosti a vzájemné pochopení odlišných kultur. V letošním roce se společná setkání uskuteční také ve Španělsku a Portugalsku. Více zde

Přejete si dostávat novinky i dobrou praxi z oblasti integrace cizinců v EU přímo do e-mailu?

 Zaregistrujte se

EWSI ČR na sociálních sítích:

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR   TWITTER EWSI ČR 

 

Jan Dítko
Jan Dítko pracuje v MKC Praha od listopadu 2012 jako koordinátor projektu Na práci v ČR.


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect