Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Multikulturní centrum pořádalo workshop o třídě a nacionalismu

Multikulturní centrum pořádalo workshop o třídě a nacionalismu

Třída a nacionalismus jako téma mezinárodního workshopu
V sobotu 16. července proběhl v pražské galerii tranzitdisplay půldenní workshop s názvem „Třída a nacionalismus (nejen) ve střední Evropě“, který pořádalo Multikulturní centrum Praha. Cílem akce bylo pojmenovat některé z příčin vzestupu nacionalismu v zemích nejen středoevropského regionu. Základní hypotéza obsahovala jako jeden z relevantních důvodů absenci tématu třídy v debatách o národních, dělnických a dalších identitách. 

Program měl dvě části, dopoledne vystoupili tři hosté, kteří představili odlišné pohledy na propojení tématu třídy a nacionalismu. V odpolední části se potom zapojili účastníci a účastnice a v rámci moderovaného workshopu debatovali vlastní pohledy na téma třídy, odborové organizovanosti a nacionalismu.

Na úvod představila spolupracovnice MKC Praha a moderátorka sobotního setkání Adriana Qubaiová projekt LABCIT (Testování evropského občanství jako pracovního občanství: od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu), v jehož rámci se workshop konal.

První řečnicí byla Barbora Černušáková, výzkumnice Amnesty International zabývající se rasou jako možným prostředkem, jak organizovat a akcentovat zájmy romských pracovníků na Ostravsku. Představila výzkum, na které v současné době pracuje a jež se odehrává přímo ve strukturách zaměstnávajících většinově romské pracovníky (městské služby, atd.) Upozornila, že rasa hraje velmi důležitou roli v zaměstnávání a organizaci Romů. Na Černušákovou navázala výzkumnice Justyna Kajta. Představila výzkum, na němž pracuje společně s Adamem Mrozowicki a který se týká propojení nového nacionalismu, sociální třídy a odborové organizovanosti v současném Polsku. Oba se snaží odkrýt, jaká jsou vzájemná propojení zmíněných aspektů práce a pracovních práv a jak lze pomocí jednoho bojovat proti druhému (např. jak využít odborovou organizovat a prekarizaci v boji proti xenofobii a rasismu). Dopolední část uzavřel kanadský profesor Aziz Choudry, jenž se dlouhodobě zabývá organizováním a zejména alternativními formami organizace pracujících migrantů a imigrantů, již považuje za stěžejní nejen pro oblast pracovní migrace, ale také integrace.

Do odpolední části, která trvala bezmála dvě hodiny, se zapojili také účastníci a účastnice workshopu, kteří reprezentovali různá odvětví nejen českého, ale i středoevropského veřejného prostoru. Byli to zástupci a zástupkyně neziskových organizací pracujících s migranty, sociálních hnutí zabývajících se prací a prekarizací, akademické sféry a zástupci a zástupkyně zahraničních pracovníků. Debata se odvíjela od preferencí přítomných, zejména se řešila odborová organizovanost a možnosti alternativního organizování nejen pracujících migrantů. Tématem byly také možné strategie a směry, kterými by se organizace věnující se práci, měly ubírat. Dále se také diskutovaly problémy vzestupu xenofobních a rasistických hnutí a radikalizace společnosti. Možným závěrem je, že se přítomní a přítomné chtějí dále tématem práce, třídy a organizovanosti zabývat a případně se ubírat konkrétním směr, respektive pracovat na specifických kauzách.

V pondělí 18. července na workshop navázala akce s názvem „Vykořisťování pracovních migrantů v neoliberálních ekonomikách v Evropě a ve světě“, jejímž cílem byla prezentace a diskuze knihy „Just Work? Migrant Workers’s Struggles Today“ (2016, Pluto), jejímž editorem byl Aziz Choudry. Vedle krátké debaty nad jednotlivými kapitolami, představil ředitel MKC Praha Marek Čaněk také část, která se zabývá českým kontextem, a to prostřednictvím kauzy „Stromkaři“.

Na závěr byla promítnuta videa o porušování pracovních práv občanů a občanek Evropské unie v Německu v masovém průmyslu, v Itálii v sektoru logistiky a turismu a v České republice na příkladu bulharských pracovníků.

Dokumentární videa lze zhlédnout zde: https://www.youtube.com/channel/UCnXdSGqckmISk5kHIBryN0w

Více o knize zde: https://issuu.com/plutopress/docs/choudry_just

V návaznosti na workshop a prezentaci knihy „Just Work? Migrant Workers’s Struggles Today“ bude následující srpnové číslo kulturního čtrnáctideníku A2 věnováno právě tématu třída a nacionalismu a bude vedle rozhovoru s Azizem Choudry obsahovat také texty rozvíjející dosavadní debaty.


Článek byl napsán v rámci projektu "Testování evropského občanství jako „pracovního občanství“: Od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu", který je financován díky grantu Evropské komise v rámci programu Evropa pro občany. Uvedené informace nutně nereflektují názory Agentury EACEA ani Evropské komise a tyto za ně nenesou zodpovědnost.
Uvedené informace nutně nereflektují názory Agentury EACEA ani Evropské komise a tyto za ně nenesou zodpovědnost.

17. 8. 16
...nahoru ▲