Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Mezinárodní fórum ´Odbory a pracovní migrace´

Multikulturní centrum Praha a Friedrich-Ebert-Stiftung Praha vás zvou na setkání českých a zahraničních odborů k tématu mezinárodní migrace.

Pracovní podmínky zahraničních pracovníků zůstávají často nerovnocenné s podmínkami domácích pracovníků. Cizinci jsou z velké části zastoupeni v rizikových a nízce ohodnocených povoláních. Odborové organizace mohou v integraci imigrantů a v ochraně jejich práv na pracovním trhu sehrát klíčovou roli, čímž získají také odbory a domácí pracovníci, protože se omezí sociální dumping.

Program fóra bude zaměřený na vztahy odborů a migrantů, otázky rozšiřování členské základny odborů, problémy spojené s agenturním zaměstnáváním, subdodavatelskými vztahy a také na praktickou výměnu zkušeností odborů a s migrací spojených organizací.

Seznam účastníků zahrnuje:
COSPE (Itálie), UNI Global Union (Polsko), ÖGB (Rakousko), ETUC (Belgie), ver.di (Německo), ČMKOS, OSPO, OS Stavba, OS KOVO Tesla Pardubice, ZO KOVO MB a DO 40 (ČR) a další

Fórum se koná 6. listopadu 2014, od 10 hodin ve vile Grébovka, Havlíčkovy sady 58/2, Praha 2.

Podrobný program naleznete v pozvánce.

K registraci použijte prosím on-line formulář.

Máte-li zájem vystoupit s krátkým příspěvkem nebo potřebujete-li další info, kontaktujte organizátorku Danielu Pěničkovou na: daniela.penickova@mkc.cz, tel. 777 439 274


Akce se koná v rámci projektu Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaném z EFS prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

22. 10. 14
...nahoru ▲