Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Imigrace, práce a zdraví – úvod do problematiky práce, zdraví a bezpečnosti pro zahraniční pracovníky ve Španělsku

V roce 2007 organizoval ISTAS (španělský Institut práce, zdraví a životního prostředí) workshop s názvem ‘Inmigrantes y salud laboral’, který se zabýval situací pracujících migrantů. Na základě tohoto setkání vznikl manuál, který obsahuje informace týkající se zahraničních zaměstnanců a jejich pracovních podmínek. Manuál se zaměřuje na pracovní odvětví, ve kterých jsou migranti nejčastěji zaměstnáni. Dále poskytuje rady a postupy jak se vyvarovat zranění a informuje o typických nebezpečných situacích v práci. Rovněž přináší informace typu:Jaká jsou má základní práva jako zaměstnance? Jak je to s přestávkami v práci, délkou pracovní doby a dovolenou? Jaké má zaměstnavatel povinnosti ve vztahu bezpečnosti a zdraví na pracovišti? Jak je to se zástupci odborů? Co dělat pokud dojde k úrazu? Jaká práva mám, když jsem nemocný?

Text v angličitně naleznete v příloze.

30. 10. 12
...nahoru ▲