Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

HAPPENING proti současným opatřením MPSV v oblasti zaměstnávání cizinců

Ministerstvo práce a sociálních věcí nechce vydávat a prodlužovat pracovní povolení migrantům na nízkokvalifikovaných pozicích.

Jako čeští občané i migranti na to říkáme:

  • Takto se problému nezaměstnanosti nezbavíme, jen se zhorší postavení migrantů, kteří žijí v Česku.
  • Respektujte zákon o zaměstnanosti a zrušte metodické pokyny, které jsou s ním v rozporu.
  • Práce migrantů a migrantek je hodnotná a důležitá pro českou ekonomiku.

Pokud s tímto souhlasíte, přijďte na happening pracovníků občanských sdružení, migrantů a solidarizujících českých občanů

Kdy? Ve čtvrtek 10. 5. 2012 ve 13 hod.

Kde? Palackého náměstí č. 4 před budovou Ministerstva práce a sociálních věcí

Vezměte si k sobě či na sebe váš pracovní nástroj či oblečení.

Během happeningu bude zástupcům ministerstva předáno stanovisko nevládních organizací, iniciativ a osobností, které podrobně vysvětluje pozici k (ne)vydávání pracovních povolení. Celé stanovisko bude zveřejněné na www.migraceonline.cz, www.konsorcium-nno.cz a dalších webech.

Základní informace o aktuální politice ministerstva práce

Dne 25. ledna 2012 vydal náměstek ministra práce a sociálních věcí Mgr. Karel Machotka pokyn všem krajským pobočkám Úřadu práce České republiky, aby od 1. července 2012 přestaly vydávat nová pracovní povolení k zaměstnání na volná pracovní místa, která vyžadují nižší kvalifikaci než ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Zároveň přikázal, aby stávající pracovní povolení byla prodloužena maximálně o 6 měsíců. Nově pokynem zavedl i povinnost předkládat ověřené a nostrifikované doklady o odborné způsobilosti, přestože tak zákon neukládá. Pod tlakem zaměstnavatelů se následně MPSV rozhodlo pokyn přepracovat novým metodickým pokynem z 8. března 2012.

Vítáme částečnou úpravu lednového pokynu, který znejistil a ohrozil nejen zaměstnavatele, ale i desetitisíce cizinců pracujících v České republice. I přesto stávající postup ze strany MPSV vyvolává vážné znepokojení z hlediska právního, ekonomického a etického.

O metodických pokynech najdete více informací na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:

K metodickému pokynu MPSV z 8. Března 2012 vydalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR tiskovou zprávu, která je dostupná zde

Více informací:

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, office@konsorcium-nno.cz

2. 5. 12
...nahoru ▲