Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
7. 9. 12
Zdroj: migraceonline.cz

Chcete mě? Vývoj vízové politiky Česka

Krátké video popisuje vývoj vízové politiky Česka mezi lety 2007 a 2010 a snaží se zachytit tehdejší situaci v oblasti vízové politiky.

Vedle úvodu nabízející základní vhled do systému vydávání víz, se video se věnuje zejména dlouhodobým vízům a tomu, jak se Česká republika stavěla problémům spojeným s vydáváním víz dlouhodobých víz v průběhu posledních let. Na kritizované dlouhé fronty před úřady a s nimi spojené úplatky za snadnější přístup k podání žádosti o vízum reagovaly úřady zavedením call center a posléze zavedením systému internetové registrace Visapoint, který byl zaveden v době, kdy české migrační politice začal dominovat výrazně restriktivnější přístup k pracovní migraci. Tato opatření však vedle eliminace front a snížení prostoru k viditelné korupci přinesla další potíže (ne zcela průhledný způsob provozování call center či omezený počet míst pro registraci žádostí o vízum přes internet). Na závěr video upozorňuje na rozdíly v názoru MV a MPSV ČR, která omezují počet dostupných pracovních míst pro cizince, a pracovních agentur, jež mají zejména o kvalifikované cizince zájem, ale restrikce ve vydávání dlouhodobých víz jim nabírání potřebných cizinců znesnadňují. Ve videu vystupují zastupitelé soukromého i nestátního sektoru, stejně jako státní správy a samotní žadatelé. Názory dotazovaných jsou doplněny fakty a statistickými údaji.

Video vzniklo v rámci projektu "Visawatch", podpořeného organizací CEE Trust - Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe a následně zveřejněné na webu Respekt.cz.

Video je dostupné ZDE

7. 9. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲