Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Uprchlictví a azyl
Témata

Uprchlictví a azyl

Co znamená být uprchlíkem ve střední a východní Evropě? Jak zasahuje do migračních strategií uprchlíků vytváření nových a boření dosavadních hranic? Jaké jsou sociální, psychologické a politické aspekty procesu integrace uprchlíků? Jak jsou uprchlíci zapojeni do transnacionálních sítí a jaký to má vliv na různé aspekty jejich života? Jak se diferencují statusy mezinárodní ochrany a jaké to má důsledky pro sociální, politické a ekonomické postavení uprchlíků?

Toto téma usiluje o odhalování specifik nucené migrace ve střední a východní Evropě,  poukazuje na podobnosti a rozdíly zkušeností a praktik aktérů nucené migrace a nahlíží na uprchlictví v středoevropském prostoru z různých perspektiv. Přináší rozmanité osobní zkušenosti žadatelů o azyl a uprchlíků, ale i analýzy azylové politiky a opatření veřejných politik týkajících se uprchlíků na národní i evropské úrovni.

Ilustrační foto Valerij Pankov



Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: SIRIUS: Dovednosti a integrace migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl na evropských pracovních trzích , Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží , "Znepokojení občané" a uprchlíci v Česku a Německu: výzva pro pedagogy

Dílčí studie - tábor

30. 10. 06 Martina Křížková
Tato studie se zaměřuje na obraz uprchlíků v lokálních tištěných médiích, které vycházejí v bezprostřední blízkosti uprchlického tábora. Zkoumá, jak a v jakých souvislostech se píše o táboře a jeho obyvatelích. Ukazuje, že přes přítomnost uprchlického zařízení v daném regionu není uprchlická problematika v popředí zájmu místních médií....
Média a menšiny, Uprchlictví a azylčlánky

Dynamika obrazu uprchlíků v médiích

30. 10. 06 Martina Křížková
Studie si klade otázku, zda a jak se změnil obraz uprchlíků ve srovnání s výsledky studie, kterou před pěti lety udělali pro MKC autoři Petra Klvačová a Tomáš Bitrich. Ač zde nedošlo k nějakým zásadním proměnám, jistý vývoj přeci jenom můžeme zaznamenat....
Média a menšiny, Uprchlictví a azylčlánky

„Zatím s nimi nejsou problémy“ Mediální obraz azylantů a jejich integrace do české společnosti

30. 10. 06 Alice Szczepaniková
Text představuje výsledky analýzy českých tištěných médií za období od dubna 2005 do května 2006 se zaměřením na otázku, jak jsou zobrazováni uprchlíci, kterým byl v České republice udělen azyl. Je doplněn o výstupy z tzv. focus group, tedy řízené skupinové diskuse s azylanty na téma integrace a zobrazování uprchlíků v českých médiích....
Média a menšiny, Uprchlictví a azylčlánky

Uprchlíci v zahraničí na stránkách českého tisku

30. 10. 06 Radka Klvaňová
Studie se zaměřuje na to, jakým způsobem se v českém tisku píše o uprchlících v zahraničí. V analyzovaných článcích se do velké míry zaměňují pojmy jako uprchlík, žadatel o azyl, přistěhovalec, imigrant. Důraz se klade na masovost uprchlictví, časté jsou metafory asociaciující přírodní živly až pohromy - „vlna“, „příliv“ atd. Konkrétní osoby vystupují z této masy se svými příběhy pouze zřídka....
Uprchlictví a azyl, Média a menšinyčlánky

Nešvary české azylové politiky

7. 6. 06 Pavel Uhl
Česká republika (a její právní předchůdce) se už sedmnáctým rokem řadí mezi státy, které usilují o dodržování principů demokratického právního státu. Mezi nezbytné atributy demokratického a právního státu patří obvykle i poskytování azylu. Azylová politika je jedním z měřítek, kterým lze posuzovat vyspělost společnosti a úroveň ochrany práv v ní....
Uprchlictví a azylčlánky

Uprchlický elektorát - minulost, současnost, budoucnost

23. 5. 06
Tato studie zkoumá to, jakým způsobem je politická orientace uprchlíků ovlivněná kulturou a zvyky jejich země původu, podmínkami života v exilu a jejich integrací v novém prostředí. Zpochybňuje rozšířenou představu, že uprchlíci v Srbsku jsou základnou nacionálně konzervativní Srbské radikální strany....
Uprchlictví a azylčlánky

Vývoj azylové politiky v rozšířené Evropě

16. 5. 06
Vzhledem k zvyšujícím se počtům žadatelů o azyl se v posledních letech odehrálo mnoho pokusů o harmonizaci evropské azylové politiky. Amsterdamská smlouva z roku 1997 zavázala členy EU k tomu, aby otázky vízové politiky, azylu a imigračních opatření byly do roku 2002 přesunuty z třetího pilíře (mezivládní spolupráce) do pilíře prvního (komunitární záležitosti)....
Uprchlictví a azylčlánky

Rozhovor s Kajo Zbořilem: Jak Slovensko pomáhá uprchlíkům a žadatelům o azyl

30. 3. 06 Radka Klvaňová
Kajo Zbořil s uprchlíky pracuje od roku 2001. Jeden a půl roku pracoval jako humanitární pracovník v Čečensku. V současnosti působí jako ředitel Slovenské rady pro uprchlíky, nevládní organizace pracující s žadateli o azyl a uznanými uprchlíky a nabízející podporu a pomoc v oblasti sociální integrace....
Uprchlictví a azylrozhovory

„Naše děti se tu snad budou někdy cítit doma“ - příběh o putování jedné rodiny

8. 3. 06 Alice Szczepaniková
Článek o osudech čečenské rodiny, který vyjde v ruském překladu v čísle 2/2006 čečenského měsíčníku Čečenskoje obščestvo segodnja. Čečenskoje obščestvo segodnja ("Čečenská společnost dnes") je ruskojazyčný měsíčník pro občany čečenské národnosti žíjící v Čečensku i v zahraničí, zejména v Evropě....
Uprchlictví a azylčlánky

V moci uprchlických táborů: pohled na českou „uprchlickou realitu“

18. 8. 04 Alice Szczepaniková
Lze situaci uprchlíků v českém uprchlickém táboře lépe pochopit za pomocí teoretických konceptů, které jsou výstupem výzkumu mezi uprchlíky z Burundi žijícími v Tanzanii? Na první pohled to nejspíše zní dost nepravděpodobně – co může mít uprchlický tábor v Africe společného s českým „azylovým zařízením“? Jedním z cílů tohoto článku je ukázat, že ačkoli se podmínky afrických uprchlíků v mnohém od...
Uprchlictví a azylčlánky
« | 1 | .. | 15 | 16


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Uprchlictví a azylzměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

Doporučujeme



Sponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect