Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Právo na rodinný život vs. migrační kontrola

Veřejní debatu pořádají Multikulturní centrum Praha a Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR.

V první části debaty se budeme věnovat aktuální evropské debatě o tzv. slučovací směrnici a nastavení podmínek pro slučování rodin migrantů ze třetích zemí. Jaký postoj v této debatě zaujala Česká republika a co si myslí neziskové organizace? Jakým směrem se ubírá navrhovaná právní úprava?

Ve druhé části debaty se zaměříme na současnou praxi v oblasti slučování rodin v České republice. Do jaké míry ovlivňuje státní politika v této oblasti rodinný život migrantů? Jakou roli v tom hraje veřejný zájem na odhalování účelových manželství? Co si o nastavení podmínek myslí migranti?

O těchto a dalších otázkách budou diskutovat:
  • Alice Szczepaniková, socioložka, University of Leicester, Velká Británie (úvodní slovo)
  • Pavel Pořízek, vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv
  • Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)
  • Andrei Egorov, migrant z Moldávie

Debatu bude moderovat Alexandra Dubová z Multikulturního centra Praha.

Prosím potvrďte účast prostřednictvím online formuláře nebo emailem na migraceonline@mkc.cz.

Debata o slučování rodin je již třetí ze série letošních debat a seminářů o různých aspektech migrace, které spolupořádají: MKC Praha, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Sociologický ústav Akademie věd ČR a Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR.


Příští akce:

17. 9. 2013: Podnikání migrantů, Sociologický ústav AV ČR
15. 10. 2013: Studium zahraničních studentů v ČR, Evropský dům

Více zde: https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/uterky-o-migraci

datum:12. června 2013 (středa) 15:00 - 17:00
místo:Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
pořádá:MKC Praha
ke stažení: Pozvánka (pdf)
Prezentace (ppt)
V tomto měsíci neprobíhají žádné akce.
...nahoru ▲