Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 4. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Úterky o migraci

Tři debaty a dvě konference pokryjí odlišné oblasti života a aktuální zkušenosti různých skupin migrantů a institucí. Přispějí do diskusí o budoucích úpravách veřejných politik v oblasti migrace, což zahrnuje především nový cizinecký zákon. Právo a čistě právní otázky by ale na těchto setkáních neměly dominovat. Chceme se hlouběji zaobírat sociálními, politickými a ekonomickými nerovnostmi a politikou „záslužnosti“, tedy spory o to, kdo a za jakých podmínek si zaslouží, aby byl součástí této společnosti.

12. 3. 2013: Práva migrantů na pracovním trhu
místo konání: Zastoupení Evropské komise v ČR

16. 4. 2013: Regularizace
místo konání: Sociologický ústav Akademie věd ČR

12. 6. 2013: Sloučení rodiny
místo konání: Zastoupení Evropské komise v ČR

17. 9. 2013: Podnikání migrantů
místo konání: Sociologický ústav Akademie věd ČR

15. 10. 2013: Studium zahraničních studentů v ČR
místo konání: Zastoupení Evropské komise v ČR

Více informací k jednotlivým akcím najdete na www.migraceonline.cz

Nápady, dotazy, připomínky směřujte na migraceonline@mkc.cz

Volnou sérii úterních debat organizují Multikulturní centrum Praha, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR a Sociologický ústav Akademie věd ČR. Konají se za finanční podpory programu Evropa pro občany Evropské unie, Visegrádského Fondu, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice. Děkujeme Zastoupení Evropské komise v ČR a Sociologickému ústavu Akademie věd ČR za poskytnutí prostor.
11. 4. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲