Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 4. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Projekt: Media4us

Konference „Média, migranti a společnost“

Multikulturní centrum Praha pořádalo ve dnech 4. - 5. prosince 2012 dvoudenní mezinárodní konferenci s názvem „Média, migranti a společnost“. Konference, rozdělená do dvou tematických okruhů, se věnovala médiím jako prostředkům pro podporu integrace migrantů a zkvalitňování soužití v mnohonárodních lokalitách.

Konference proběhla za účasti projektových partnerů a mluvčích z Německa, Nizozemí, Velké Británie i novinářů z americké organizace New America Media. Konala se v rámci evropských projektů Media4Me a Media4us, které Multikulturní centrum Praha zrealizovalo za finanční podpory Evropského integračního fondu pro příslušníky třetích zemí, Evropského programu pro základní práva a občanství a Velvyslanectví USA v Praze.

První den konference se věnoval aktivnímu zapojování migrantů v hostitelských společnostech na území České republiky, Evropy i Spojených států. Diskutovalo se o možnostech začleňování migrantů, zejména prostřednictvím médií.

Media, Migrants and Society conference, Tuesday 4th Dec 201 on Vimeo.

Druhý den konference se věnoval potřebě a podpoře sociálního soužití a mezikulturního dialogu na lokální úrovni v multikulturních oblastech. Sociální média byly prezentována jako jeden z prostředků podpory sociální koheze a vytváření pozitivního obrazu o mnohonárodních lokalitách.

Media, Migrants and Society conference, Wednesday 5th Dec 2012 on Vimeo.

11. 4. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Projekt: Media4us
...nahoru ▲